Lịch các Ban

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 21/8 đến 27/8/2017 có bổ sung

Ngày 21-08-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 21/8 ĐẾN 27/8/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 21/8 đến 27/8/2017

Ngày 18-08-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 21/8 ĐẾN 27/8/2017

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 14/8 đến 20/8/2017

Ngày 14-08-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 14/8 ĐẾN 20/8/2017 CÓ CHỈNH SỬA

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 07/8 đến 13/8/2017 có bổ sung

Ngày 07-08-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 07/8 ĐẾN 13/8/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 31/7 đến 06/8/2017 có bổ sung

Ngày 01-08-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 31/7 ĐẾN 06/8/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương tuần từ 24/7 đến 30/7/2017

Ngày 21-07-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 24/7 ĐẾN 30/7/2017

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch làm việc của các ban chức năng và tương đương từ 17/7 đến 23/7/2017

Ngày 18-07-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 17/7 ĐẾN 23/7/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 10/7 đến 16/7/2017 có bổ sung

Ngày 11-07-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 10/7 ĐẾN 16/7/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 10/7 đến 16/7/2017

Ngày 07-07-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 10/7 ĐẾN 16/7/2017

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 03/7 đến 09/7/2017

Ngày 30-06-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 03/7 ĐẾN 09/7/2017

 

 

Đọc tiếp...