Lịch các Ban

lịch công tác tuần từ 26/02 đến 04/03/2018

Ngày 23-02-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 26/02 ĐẾN 04/03/2018

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 05/02 đến 11/02/2018

Ngày 02-02-2018
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 05/02 ĐẾN 11/02/2018

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 29/01 đến 04/02/2018

Ngày 31-01-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 29/01 ĐẾN 04/02/2018 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 22/01 - 28/01/2018

Ngày 22-01-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 22/01 ĐẾN 28/01/2018

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 15/01 - 21/01/2018

Ngày 15-01-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 15/01 ĐẾN 21/01/2018 có bổ sung

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 08/01 - 14/01/2018

Ngày 05-01-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 08/01 ĐẾN 14/01/2018

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 01/01 đến 07/01/2017

Ngày 02-01-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 01/01 ĐẾN 07/01/2017

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 11/12 đến 17/12/2017 có bổ sung

Ngày 12-12-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 11/12 ĐẾN 17/12/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 04/12 đến 10/12/2017 có bổ sung

Ngày 04-12-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 04/12 ĐẾN 10/12/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 27/11 đến 03/12/2017

Ngày 27-11-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 27/11 ĐẾN 03/12/2017

 

 

Đọc tiếp...