GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

 

Đại học Thái Nguyên là Đại học vùng, đa cấp , đa ngành, đa lĩnh vực và là một trong những Đại học trọng điểm của cả nước. Đại học Thái Nguyên  có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc nhằm đáp ứng nhu cầu tại chỗ về nguồn nhân lực của các địa phương trong khu vực, đặc biệt là các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn về nguồn nhân lực và tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho người học, con em các dân tộc thiểu số. Đồng thời, Đại học Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của vùng trung du, miền núi phía bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Đại học Thái Nguyên hiện có gần 3.600 cán bộ viên chức với trên 2.400 cán bộ giảng dạy, trong đó có 106 GS và PGS; 320 tiến sĩ; 1.135 thạc sĩ; 472 nghiên cứu sinh và 636 người đang học thạc sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

             Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có 24 đơn vị trực thuộc, trong đó có 11 đơn vị đào tạo, bao gồm:

1.  Trường Đại học Sư phạm (DTS)

 

 7. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (DTC)

2.  Trường Đại học Y Dược (DTY)

 

 8. Khoa Ngoại ngữ (DTF)

3. Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (DTK)

 

 9. Khoa Quốc tế (DTQ)

4. Trường Đại học Nông Lâm (DTN)

 

 10. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (DTU)

5. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (DTE)

 

11. Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

 6. Trường Đại học Khoa học (DTZ)

 

 

Đại học Thái Nguyên tuyển sinh trong cả nước, ngoài loại hình đào tạo chính quy tập trung (thông qua kỳ thi tuyển sinh quốc gia), Đại học Thái Nguyên còn chú trọng phát triển các loại hình đào tạo khác nhằm phục vụ đắc lực cho việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho miền núi, đặc biệt là các vùng khó khăn như:

- Đào tạo cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo liên thông, đào tạo Chuyên tu (chỉ áp dụng cho ngành Y-Dược), đào tạo văn bằng 2, đào tạo cùng lúc 2 chương trình.

- Đào tạo chương trình tiên tiến và liên kết đào tạo quốc tế: Chương trình tiên tiến được giảng dạy và học tập được thực hiện bằng tiếng Anh, trang bị cho sinh viên kiến thức hiện đại, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng sử dụng thành thạo các công cụ tin học và ngoại ngữ trong hoạt động chuyên môn, giúp sinh viên phát triển các năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề, nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc trong tương lai; từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, phương thức tổ chức đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, thu hút đội ngũ cán bộ khoa học trẻ, có năng lực, được đào tạo trong và ngoài nước, sinh viên nước ngoài… đến giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại Đại học Thái Nguyên. Hiện nay Đại học Thái Nguyên đang đào tạo 03 chương trình tiên tiến được nhập khẩu từ các nước phát triển, các chương trình tiên tiến này đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo đầu tư và phê duyệt: Chương trình Kỹ thuật cơ khí và Kỹ thuật điện, nhập khẩu từ đại học Bang New York - Hoa Kì, được thực hiện tại Trường Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp. Chương trình Khoa học và Quản lý môi trường, khẩu từ Trường Đại học California - Hoa Kì, được thực hiện tại Trường Đại học Nông Lâm. Ngoài ra các trường và khoa trực thuộc của Đại học Thái Nguyên còn tự nhập khẩu nhiều chương trình tiên tiến và thực hiện liên kết đào tạo quốc tế với các nước phát triển như: Mỹ, Anh, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc...

 

Đại học Thái Nguyên không ngừng phát triển không những về bậc học, loại hình đào tạo mà còn phát triển cả ngành nghề, nhằm thực hiện chức năng của một Đại học vùng đa ngành, đa lĩnh vực, là trung tâm đào tạo cán bộ khoa học - kỹ thuật trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục, kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật nông lâm nghiệp, khoa học cơ bản (tự nhiên và xã hội), công nghệ thông tin và truyền thông, kinh tế và quản trị kinh doanh… có trình độ cao cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Hiện nay, Đại học Thái Nguyên đang đào tạo 169 chương trình đào tạo Đại học và 19 chương trình đào tạo Cao đẳng. Hàng năm, Đại học Thái Nguyên có trên 20.000 sinh viên tốt nghiệp.

 

Bên cạnh việc phát huy nguồn lực chung của các đơn vị, Đại học Thái Nguyên đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu và các địa phương trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đến nay, Đại học đã có quan hệ hợp tác đào tạo với 6/9 Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, hàng chục trường đại học lớn trong cả nước và mở văn phòng đại diện ở nhiều tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Nhờ vậy, năng lực, chất lượng, sức cạnh tranh trong đào được nâng lên và đào tạo ngày càng gắn với nhu cầu xã hội.

 

Trong quá trình đào tạo, song song với việc tăng quy mô đào tạo Đại học Thái Nguyên luôn chú trọng tìm các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Đại học đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý và giảng viên trong toàn Đại học với nhiều nội dụng như: Xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo; xây dựng chuẩn đầu ra, xây dựng chương trình đào tạo cho các ngành đào tạo một cách khoa học đáp ứng nhu cầu xã hội có tham khảo kinh nghiệm một số trường đại học trong và ngoài nước như mô hình CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate, Ý tưởng - Thiết kế - Triển khai - Vận hành); đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định các trường đại học châu Á (AUN - Asean University Network) và tiến tới theo tiêu chuẩn kiểm định các trường đại học của Mỹ (ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology); nâng cao chất lượng dạy và học theo hệ thống tín chỉ...

 

Trong thời gian tới Đại học tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu phát triển của Đại học Thái Nguyên tầm nhìn 2006 - 2020 đó là “Tập trung đổi mới phương thức tổ chức đào tạo, phương pháp và nội dung đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn xã hội” nhằm thực hiện chủ trương chung của đại học là Quy hoạch phát triển Đại học Thái Nguyên  thành Đại học trọng điểm; trung tâm đào tạo, nghiên cứu của vùng trung du miền núi phía Bắc.