Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Kim Sơn

Thạc sĩ

Bộ môn Hệ thống thông tin - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0975.910.551

nkson@ictu.edu.vn

Nguyễn Tính

Thạc sĩ

Bộ môn Công nghệ phần mềm - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0986.060.186

nttinh@ictu.edu.vn

Nguyễn Thu Hương

Thạc sĩ

Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa CNTT - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0982.734.973

nthuong@ictu.edu.vn

Đỗ Trường Giang

Thạc sĩ - Thạc sĩ

Công ty Cổ phần Golden Door Corporation

0982222408

dotruonggiangptit@gmail.com

Trần Minh Thành

Giảng viên - Thạc sĩ

Phòng 207, nhà C1, Trường Đại học CNTT&TT - ĐHTN

0979046855

tmthanh@ictu.edu.vn

Hoàng Thu Giang

Bộ môn Ngoại ngữ-Khoa Khoa học cơ bản - ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0915.212.700

htgiang@ictu.edu.vn

Lê Hoàng Hiệp

Giảng viên - Thạc sĩ

Bộ môn Mạng và An toàn thông tin - Khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0984.666.500

lhhiep@ictu.edu.vn

Trần Duy Minh

Thạc sĩ

Bộ môn Mạng và truyền thông - Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0374.473.888

tdminh@ictu.edu.vn

Hoàng Thị Cành

Thạc sĩ

Khoa CNTT - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0382.324.556

htcanh@ictu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/9