Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Cao Duy Trinh

Họ và tên: Cao Duy Trinh

Chức vụ: Trưởng khoa

Di động:

Email: trinhcd@tnus.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Trường ĐH Khoa học

Website: http://cao-duy-trinh.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:      Cao Duy Trinh                                 

Giới tính: Nam

Năm sinh:        1963              

Nơi sinh:  Thái Nguyên

Quê quán:     Thanh Hóa       

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2015

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên

Năm bổ nhiệm: 2008

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Khoa

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa KHCB, trường ĐHKH, ĐHTN

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học:

Hệ đào tạo:  Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội.

Ngành học:  Tiếng Anh

Năm tốt nghiệp: 1985

2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành:  Ngôn ngữ Anh        
  • Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội.

  • Tiến sĩ chuyên ngành:   Ngôn ngữ Anh
  • Năm cấp bằng: 2015

Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội.

  • Tên luận án: Critical Discourse Analysis in Education: What Ideological Image Does An English Course-book (American Headway 4, 2005) Create through Its Language?

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

12/1999-03/2008

Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

Giáo viên Tiếng Anh

03/2008 - nay

Trường ĐHKH - ĐHTN

Giảng viên tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

01

CDA in education: what typical ideological image does an English course-book (American Headway 4-2005) create through its language?

2010-2012

Đề tài cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

  1. Các bài báo khoa học đã công bố

TT

 

Tên công trình

 

Năm công bố

 

Tên tạp chí

 

01

North Atlantic Treaty – a global document in a Critical Discourse Analysis.

2007

Tạp chí Khoa học, Ngoại ngữ, số 3, tập 23, Đại học Quốc gia Hà nội (trang 180-189).

02

Critical Discourse Analysis: Principles, Objects and Elements

2009

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Số 5, tập 52 (trang 44-46).

03

English today and tomorrow from a critical perspective

2010

Tạp chí Khoa học, Ngoại ngữ, số 3, tập 26, Đại học Quốc gia Hà nội (trang 196-205).

04

Research Methods - Critical Educational Research in Curriculum Study

2012

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Số 3, tập 91 (trang 53-57).

05

Power culturally and politically defined

2013

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Số 5, tập 105 (trang 15-19).

06

Some American values from ideological perspectives

2013

Tạp chí Nghiên Cứu Nước Ngoài, ĐHQG Hà nội, Số 4, tập 29 (trang 70-78).

07

Power constructed by values, viewed from critical discourse analysis

2015

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Số 11, tập 141 (trang 185-188).

08

Values Developed and Ignored in

an English Text-book

2016

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Số 15, tập160.

09

Sự hài lòng của các bên liên quan đối với chương trình bồi dưỡng phương pháp dạy học tiếng Anh dành cho giáo viên trung học cơ sở thuộc đề án quốc gia 2020.

2017

Tạp chí Lí luận – Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

  1. Sách xuất bản

01

Những giá trị Mỹ trong một cuốn sách giáo khoa qua phân tích diễn ngôn phê phán.

 

2019

Sách tham khảo dành cho học viên cao học ngành Tiếng Anh. Mã số ISBN 978-604-0-18085-8. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

 

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Hướng dẫn khoa học

  • Hướng dẫn các đề tài SVNCKH và luận án tốt nghiệp đại học cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh K5, năm 2010.
  • Hướng dẫn 03 thạc sỹ ngành Ngôn Ngữ và PPGD Tiếng Anh năm 2019.

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại