Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đỗ Thị Thu  Hiền

Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hiền

Chức vụ: Giảng viên bộ môn tiếng Trung Quốc

Di động: 0975944252

Email: dothuhien.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Bộ môn tiếng Trung -Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

Website: http://dothuhien-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. lÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hiền

Năm sinh: 1988

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Chức vụ: giảng viên

Đơn vị công tác: Bộ môn tiếng Trung- Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

Email: dothuhien.sfl@tnu.edu.vn

II. Quá Trình đào tạo

Từ năm 2006-2010: sinh viên tại khoa ngoại ngữ- Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Từ 9/2010- 7/2012: Học thạc sĩ ngành giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Đại học Sư phạm Hoa Đông- Thượng Hải- Trung Quốc.

 

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài nghiên cứu đã tham gia

STT

Tên đề tài Nghiên cứu/ Ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp cơ sở/ đại học

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

汉越词对初级阶段汉语学习者的影响

2016

Cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

2

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ môn dịch Việt Trung cho sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành tiếng Trung – Khoa Ngoại ngữ, ĐHTN

2017

Cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

3

Đề tài NCKH cấp cơ sở: "Nghiên cứu và biên soạn bài tập bổ trợ môn Biên dịch tiếng Trung cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung, KNN-ĐHTN. QĐ nghiệm thu số2637/QĐ-ĐHTN ngày 18/12/2019, kèm BBNT.

2018

Cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

4

Nghiên cứu biên soạn bài tập bổ trợ môn Bút ngữ tiếng Trung Trung cấp theo định dạng HSK4,5 cho sinh viên ngành tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

 

2019

Cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

4

Báo cáo và in kỷ yếu hội thảo chuyên ngành quốc tế: Nghiên cứu cổ tự thư “Thiên tự văn” truyền sao tại Việt Nam

2018

Bài báo

Đồng tác giả: Quách Thị Nga

5

Bài báo đăng Kỷ yếu HTQG Lần 3 KNN - ĐHTN “Một số vấn đề về môn học biên dịch Việt - Trung: Từ công tác đào tạo giảng viên đến biên soạn tài liệu giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ -Đại học Thái Nguyên" ISBN: 978-604-62-5767-7

2018

Bài báo

Đồng tác giả: Trịnh Thị Thu Hương

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

hướng dẫn sinh viên ( Khóa luận tốt nghiệp):

STT

Tên sinh viên

Chuyên ngành

Tên đề tài

Năm bảo vệ

1

Nguyễn Thị Thư

Ngôn ngữ Trung

Khảo sát những lỗi sai thường gặp của sv năm 3- Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN môn dịch tiếng Trung 1

2018

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại