Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đỗ Thị Thuý  Hà

Họ và tên: Đỗ Thị Thuý Hà

Chức vụ:

Di động: 0914598599

Email: dothuyha.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Bộ môn tiếng Trung, Khoa Ngoại ngữ, ĐHTN

Website: http://dothuyha-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

        Họ và tên: ĐỖ THỊ THÚY HÀ

        Ngày tháng năm sinh: 24/07/1979

        Chức danh KH: Giảng viên chính

        Đơn vị công tác: Bộ môn tiếng Trung - Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

        Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ

        Ngày tháng năm cấp bằng: 2020      

        Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy tiếng Trung.

 QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo    : Chính quy                        Thời gian đào tạo từ 09/1997 đến 06/2001

Nơi học        : Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành học    : Tiếng Trung Quốc sư phạm

2. Thạc sĩ:

Hình thức đào tạo: Chính quy     Thời gian đào tạo  từ  10 / 2012 đến 12 / 2015

Nơi học        : Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành học    : Ngôn ngữ Trung Quốc

Tên luận văn: Nghiên cứu về những từ và thành ngữ có chứa chữ “Ngọc” trong tiếng Hán hiện đại

Người hướng dẫn : TS. Vũ Thị Hà

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 30/12/2014, tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội.

3. Tiến sỹ:

 

Hình thức đào tạo: Chính quy     Thời gian đào tạo  từ  10 / 2015 đến 12 / 2019

Nơi học        : Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành học    : Lý luận và PP dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc

Tên luận án: Nghiên cứu về những từ và thành ngữ có chứa chữ “Ngọc” trong tiếng Hán hiện đại

Người hướng dẫn : PGS.TS Cầm Tú Tài

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 6/9/2019, tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội.

4. Trình độ ngoại ngữ : Đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh

5. Chức danh khoa học, học vị : Tiến sỹ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

8/2001 → 7/2008

Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Giảng dạy tiếng Trung Quốc

8/2008→ đến nay

Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Giảng dạy tiếng Trung Quốc

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

Stt

 

Tên đề tài

Năm bắt đầu- Năm nghiệm thu

Cấp đề tài (Nhà nước, bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia

Kết quả

1

Nghiên cứu hàm ý văn hóa của thành ngữ có chứa chữ “玉” trong tiếng Hán hiện đại nhằm nâng cao khả năng đọc hiểu cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

2015-2015

Cấp trường

(cơ sở)

Chủ nhiệm

Tốt

2

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống bài tập bổ trợ môn Bút ngữ tiếng Trung cao cấp 2 cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung, Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

2017-2017

Cấp trường

(cơ sở)

Chủ nhiệm

Tốt

3

Khảo sát lỗi khi sử dụng từ ngữ biểu thị mục đích trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên chuyên ngành tiếng Trung quốc trình độ trung, cao cấp tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

2018-2018

Cấp trường

(cơ sở)

Chủ nhiệm

Tốt

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

CÁC SÁCH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO ĐÃ XUẤT BẢN

Stt

Tên sách

Loại sách

Mã số ISBN

Năm bắt đầu- Năm nghiệm thu

Nhà xuất bản

Trách nhiệm tham gia

1

Bài tập ngữ pháp tiếng Trung ( Trình độ Sơ cấp, quyển 1)

Sách tham khảo

ISBN: 978-604-70-1826-0

2017-2017

NXB Văn hóa Dân tộc

Người tham gia

2

Nghiên cứu từ và thành ngữ có chữ “Ngọc” trong tiếng Hán hiện đại

Sách chuyên khảo

ISBN: 978-604-956-381-2

2018-2018

NXB Khoa học xã hội

Tác giả chính

CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 

Stt

Tên bài báo

Tên tạp chí đăng bài

Năm công bố

Trách nhiệm tham gia

1

Vai trò của người giáo viên trong việc dạy kỹ năng viết cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung tại Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học và công nghệ Thái nguyên

 

2015

Tác giả chính

2

Nghiên cứu lỗi sai trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai và sách lược dạy học (lấy một số từ biểu thị mục đích trong tiếng Hán làm ví dụ)

Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ học-Những vấn đề lý luận và thực tiễn”-

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

2016

Tác giả chính

3

Bàn về phương thức sửa lỗi trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai của sinh viên Việt nam khi học tiếng Hán

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung”- NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

2016

Tác giả chính

4

越南太原大学汉语专业本科生表目的语句的偏误分析及其教学策略

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần thứ nhất – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

2017

Tác giả chính

5

Bàn về phương pháp giảng dạy kỹ năng viết bài luận tiếng Trung quốc tại Khoa Ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên

Kỷ yếu hội thảo ngữ học toàn quốc.

 Quy Nhơn 9/2017- NXB Dân trí

2017

Tham gia

6

太原大学汉语专业本科生中介语表现及其教学策略(以现代汉语表目的语句为例)

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2018 – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

2018

Tác giả chính

7

Bàn về hiện tượng chuyển di ngôn ngữ trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai thông qua cách sử dụng từ biểu thị mục đích trong tiếng Hán hiện đại.

Tạp chí Khoa học và công nghệ Thái nguyên

 

2018

Tác giả chính

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại