Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đào Thị Hằng

Họ và tên: Đào Thị Hằng

Chức vụ: GV

Di động: 0975375312

Email: dthang@ictu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: K.CNĐT&TT

Website: http://dthang.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên‎: ‎Đào Thị Hằng‎

Năm sinh: 1983

Học vị cao nhất: Thạc sĩ 

Chúc vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông

E-mail: dthang@ictu.edu.vn

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Qúa trình đào tạo chuyên môn 

Từ Đến  Nơi đào tạo Quốc gia Học vị đạt được  Xếp loại 
2005 2009 Khoa CNTT - ĐHTN Việt Nam  Kỹ sư Khá
2010 2012 Enverga University Philippines  Thạc sĩ Khá

2. Quá trình đào tạo ngắn hạn 

Từ Đến Nơi đào tạo  Nội dung đào tạo  Quốc gia Kết quả 
12/2009 06/2010 Enverga University Tiếng anh  Philippines  Tiếng anh 
09/2012 12/2012 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 Bội dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng Việt Nam  Chứng chỉ NVSP

III. Quá tình công tác 

Từ năm 2009 đến năm 2021 là giảng viên tại Trường ĐH CNTT&TT

IV. Thành tích khen thường

Cấp quyết định  Hình thức khen thưởng Số quyết định Ngày quyết định  Lý do 
Cấp Đơn vị chủ quản Giấy khen cấp cơ sở 607 12/072018 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 - 2018
Cấp Đơn vị chủ quản Giấy khen cấp cơ sở 355 21/072020 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019 - 2020

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại