Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đỗ Tiến Vượng

Họ và tên: Đỗ Tiến Vượng

Chức vụ:

Di động: 0983.140.238

Email: dtvuong189@gmail.com

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Website: http://dtvuong189.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

LÝ LỊCH CÁ NHÂN

Họ và tên: Đỗ Tiến Vượng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 14-02-1976

Quốc tịch: Việt Nam

Điện thoại: 0983.140238

Email: dtvuong189@gmail.com

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.. Đại học: 

1.1. Đại học Văn hoa Hà Nội

Ngành học: Thông tin - Thư viện

Năn tốt nghiệp: tháng 8/1998, tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

1.2. Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Ngành học: Tiếng Anh.

Năm tốt nghiệp: tháng 6/2000, tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

1.3. Tham gia học bằng 2 ngành Công nghệ công tin – ĐH Bách khoa Hà Nội.

2. Thạc sĩ:

Thời gian đào tạo: Từ năm 2003 đến năm 2006.

Tên luận văn: Nghiên cứu việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Trường Đại học Giao thông Vận tải.

3. Tiến sĩ:

Hình thức đào tạo: Không tập trung.

Tên luận án: Nghiên cứu hệ thống thông tin phục vụ công tác đào tạo tại các trường đại học kỹ thuật Việt Nam.

Ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện, chuyên ngành: Hệ thống Thông tin - Thư viện

NGOẠI NGỮ

Trình độ ngoại ngữ: Đại học Ngoại ngữ (Cử nhân tiếng Anh) và tiếng Pháp trình độ B.

   

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

Từ năm 1998 đến nay công tác tại Trường Đại học Giao thông Vận tải

   

CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY ĐÃ THAM GIA ĐẠI HỌC VÀ CAO HỌC

+ Tiếng Anh chuyên ngành: Thông tin – thư viện, Kinh tế, tài chính ngân hàng, Kế toán, Công nghệ thông tin,…

+ Phương pháp nghiên cứu khoa học

+ Quản lý nhà nước về Kinh tế

+ Quản lý tổ chức

+ Quản trị học

+ Hệ thống thông tin quản lý

+ Khoa học quản lý

+ Thư viện điện tử - thư viện số

+ Tự động hóa Thư viện

+ Tiếng Anh chuyên ngành CNTT, Kinh tế,…

+ Mạng máy tính và mạng Internet

+ Kiến trúc máy tính

+ Kiến thức thông tin 

+ Ứng dụng CNTT trong Kinh tế

+ Truyền thông đa phương tiện.

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

TT

Tên công trình 

(bài báo, công trình...)

Tác giả hoặc đồng tác giả

Nơi công bố

Năm  công bố

I

Đề tài nghiên cứu 

     

1

Đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu việc ứng dụng phần mềm Ilib tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Giao thông Vận tải 

 

Tác giả

 

Trường Đại học Giao thông Vận tải

2009

2

Đề tài NCKHcấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp chính sách nâng cao năng lực KH&CN của doanh nghiệp trong nước trên cơ sở thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tham gia

Bộ KH & CN

2017

3

Đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu tổ chức tài nguyên giáo dục mở tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Giao thông Vận tải

 

Tác giả

 

Trường Đại học Giao thông Vận tải

2018

4

Đề tài NCKH cấp trường: Nghiên cứu việc chia sẻ nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Giao thông Vận tải

 

Tác giả

 

Trường Đại học Giao thông Vận tải

2020

TT

Tên công trình 

(bài báo, công trình...)

Tác giả hoặc đồng tác giả

Nơi công bố

Năm  công bố

II

Giáo trình 

     

2

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin = English for IT & Computer users: Student’s book

Thạc Bình Cường chủ biên, Đỗ Tiến Vượng

Nhà xuất bản

 Đại học Sư phạm

2013

III

Bài nghiên cứu đăng tạp chí chuyên ngành 

     

3

Một số phần mềm thư viện điện tử tích hợp ở Việt Nam

Tác giả

Tạp chí

Văn hóa 

nghệ thuật

2009

4

Một số công nghệ tiên tiến được sử dụng trong thư viện hiện nay

Tác giả

Tạp chí

Văn hóa 

nghệ thuật

2009

5

Các tiêu chuẩn trong hệ quản trị thư viện tích hợp (ILMS)

Tác giả

Tạp chí 

Thư viện VN 

2011

6

Một số vấn đề về xây dựng hệ thống thông tin thư viện trong các trường Đại học ở Việt Nam hiện nay

 

Tác giả

 

Tạp chí

Giáo dục 

 

2012

7

Hệ thống phổ biến thông tin chọn lọc trong các trường Đại học ở Việt Nam

Tác giả

Tạp chí

Văn hóa nghệ thuật

2012

8

Nghiên cứu mô hình liên kết chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện Đại học khối kỹ thuật ở Việt Nam

Tác giả 

 

Tạp chí

Thư viện

 Việt Nam

 

2013

9

Cơ sở vật chất – hạ tầng công nghệ thông tin tại Thư viện Đại học khối kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay

Tác giả

 

Tạp chí

Thư viện

 Việt Nam

 

2013

10

Cơ sở thông tin của phân hệ tìm và khai thác thông tin trong các trường đại học khối kỹ thuật ở Việt Nam

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo CNTT trong Giáo dục VN

 

2013

11

Lý thuyết hệ thống và ứng dụng trong hệ thống thông tin thư viện các trường đại học kỹ thuật VN

Tác giả 

Tạp chí

Thư viện 

Việt Nam

2014

12

Nguồn nhân lực trong hệ thống thông tin thư viện các trường đại học kỹ thuật Việt Nam hiện nay phục vụ học chế tín chỉ

Tác giả

Tạp chí

Thông tin và

 tư liệu

2014

13

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của các thư viện đại học Việt Nam

Tác giả

Kỷ yếu HTKH

 ĐH Vinh

2014

14

Phát triển tài nguyên số trong các thư viện đại học Việt Nam

Nguyễn Huy Chương, Đỗ Tiến Vượng

Kỷ yếu hội thảo KH 

 ĐH Nha Trang

2015

 

15

Một số yếu tố tác động đến hệ thống thông tin các trường Đại học kỹ thuật Việt Nam

Tác giả

 

Tạp chí

Giáo dục

2015

16

Nguồn lực thông tin điện tử tại hệ thống thông tin thư viện các trường Đại học kỹ thuật hiện nay

Tác giả

Tạp chí

Giáo dục

2016

17

Tài nguyên giáo dục mở và định hướng tổ chức quản lý tại các trường Đại học tại Việt Nam

Tác giả

Tạp chí Khoa học GTVT

2016

18

Tổ chức tài nguyên giáo dục mở tại trung tâm thông tin thư viện trường ĐHGTVT 

Tác giả

Tạp chí Văn hóa nghệ thuật

2018

19

Các giải pháp chính sách nâng cao năng lực KH&CN của doanh nghiệp trong nước trên cơ sở thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Tham gia

Tạp chí chính sách và phát triển

2018

20

Smart library and information resources sharing for smark city

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo thảo quốc yế Trường Đại học Giao thông Vận tải

2020

              

* Các lớp chuyên môn nghiệp vụ:

  1. Nghiệp vụ sư phạm

  2. Quản lý hành chính Nhà nước chương trình chuyên viên chính

  3. Trung cấp lý luận chính trị

  4. Quản trị học

  5. Tiếng Anh chuyên ngành: Thông tin – thư viện, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, CNTT, ...

  6. Phương pháp nghiên cứu khoa học

  7. Quản lý truyền thông

  8. Truyền thông đa phương tiện

  9. Thư viện điện tử - thư viện số - thư viện ảo.

  10. 10. Truyền thông văn hóa.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại