Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Dương Thị Kim  Thu

Họ và tên: Dương Thị Kim Thu

Chức vụ: Trưởng bộ phận Quản lý Đào tạo

Di động: 0399.873.569

Email: duongkimthu@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh:

Địa chỉ: Trung tâm Đào tạo Từ xa - ĐHTN

Website: http://duongkimthu-dttx.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Dương Thị Kim Thu         

Năm sinh: 1983

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                    

Chức danh khoa học cao nhất:

Chức vụ: Trưởng bộ phận Đào tạo – Phòng Chuyên môn

Đơn vị công tác:  Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Thái nguyên

E-mail: Duongkimthu@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Cao đẳng

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Tây Bắc

Ngành học: Sư phạm Toán - Tin   

Nước đào tạo: Việt nam                                                                          Năm tốt nghiệp: 2005

2. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm – Đại học Thái nguyên

Ngành học: Sư phạm Toán học   

Nước đào tạo: Việt nam                                                                          Năm tốt nghiệp: 2014

3. Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận & PPDH Bộ môn Toán                 Năm cấp bằng:  2017

  Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm – Đại học Thái nguyên

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2005 - 2012

Trường THSC Đô Lương – Hữu Lũng – Lạng Sơn

Giáo viên dạy môn Toán

Từ 2012 – 2014

Trung tâm Đào tạo từ xa - ĐHTN

 CV

Từ 2014- nay

Trung tâm Đào tạo từ xa - ĐHTN

Trưởng Bộ phận Đào tạo

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại