Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Dương Minh  Phượng

Họ và tên: Dương Minh Phượng

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0983753410/0868958568

Email: duongminhphuong.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: BM Khoa học Cơ bản - Khoa Ngoại ngữ

Website: http://duongminhphuongsfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. Lý lịch sơ lược

Dương Minh Phượng

Năm sinh: 1983

Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

Email: duongminhphuong.sfl@tnu.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. SÁCH: 2020

1. Bài tập Ngôn ngữ học đối chiếu - Dương Minh Phượng

2. Sách chuyên khảo: Từ ngữ xưng hô trong tác phẩm Bão biển của Chu Văn- Dương Minh Phượng

(ISBN:978-604-9936-42-5)

3.Sách Tham khảo:  Không gian - thời gian nghệ thuật trong tác phẩm Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh -  Dương Minh Phượng

4. Bài tập Dẫn luận ngôn ngữ - Dương Minh Phượng, Nguyễn Thị Gấm, Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị Kim Oanh.

II. BÁO:

 2019

1. Các phép liên kết văn bản tiếng Việt trong "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" và ứng dụng và giảng dạy phân tích văn bản tiếng  Việt tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. ( Ngô Thị Thu Hằng - Dương Minh Phượng ).

2. Tìm hiểu tiếng lóng của giới trẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng ở bình diện hình thái. ( Trần Thị Ngọc Hà - Dương Minh Phượng)

3. Vận dụng tư tưởng của đạo phật vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên thông qua môn văn hóa Việt Nam ( Lê Thị Thảo - Dương Minh Phượng)

4. Bước đầu đối chiếu  tính từ chỉ tâm trạng trong tiếng  Anh với những từ tương đương  trong tiếng Việt ( Dương Minh Phượng  - Lê Thị Thảo)

5. Cách xưng hô bằng danh từ thân tộc trong tiếng Tày đối chiếu với tiếng Việt ( Đinh Thị Liên - Dương Minh Phượng)

2020

1. Bảo vệ và phát triển tiếng Việt trong thời kỳ hội nhập Quốc tế

(ISSN 18592694. Số tháng 4). Tạp chí Dạy và học ngày nay.

2. Tăng cường bảo tồn ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay

(ISSN 18592694. Số tháng 4). Tạp chí Dạy và học ngày nay.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại