Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Hương Giang

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Giang

Chức vụ:

Di động: 0915412833

Email: giangnth@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ:

Website: http://giangnth.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

1. Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm giáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi dân tộc H’Mông- năm 2009-2010- Đề tài thạc sĩ- chủ nhiệm đề tài.

2. Điều tra thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Si Ma Cai - Tỉnh Lào Cai- năm 2012-2013-  Nhóm đề tài

3. Thực trạng và giải pháp sử dụng thực phẩm thay thế để xây dựng khẩu phần thực đơn cho trẻ ở trường mầm non vùng 2,3 – Huyện Bát  Xát – Tình Lào Cai- năm 2013-2014-  Nhóm đề tài

4. Thiết kế Video clip minh họa tiết học khám phá môi trường xung quanh cho trẻ lớp mẫu giáo ghép giúp sinh viên lớp CĐ13MN2 học tốt phần thực hành tập giảng học phần Phương pháp khám phá khoa học và môi trường xung quanh- năm 2014-2015-  Chủ nhiệm đề tài.

5. Thiết kế Clip minh họa hoạt động góc cho trẻ lớp mẫu giáo ghép giúp sinh viên lớp CĐ14MN1 học tốt hơn phần thực hành tập giảng học phần Tổ chức hoạt động vui chơi.- năm 2025- 2016- Chủ nhiệm đề tài.

6. Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trên địa bàn Tỉnh Lào Cai.- năm 2016-2017- Nhóm đề tài

7.Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hội khỏe thể dục thể thao cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trên địa bàn Tỉnh Lào Cai- năm 2017-2018- Chủ nhiệm đề tài.

8. Nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động góc lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ lớp mẫu giáo ghép ở một số trường mầm non trên địa bàn tỉnh Lào Cai- 2018-2019- Chủ nhiệm đề tài.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại