Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đoàn Đức  Hải

Họ và tên: Đoàn Đức Hải

Chức vụ: Phó Giám đốc

Di động: 0913.089.612

Email: haidd@tnu.edu.vn

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên

Website: http://haidd-dttx.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I.LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Đoàn Đức Hải

Ngày tháng năm sinh: 15/12/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phường Hoàng Văn Thụ - TP  Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nam

Nơi sinh: Cao Bằng

 

Chức vụ, đơn vị công tác: 

  • Giảng viên chính – Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo từ xa – Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở hiện nay: Tổ 32 phường Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên – 

tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại cơ quan: 0208.3648989; ĐTDĐ: 0913089612

Fax:                                       Email: haidd@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Đại học:

Ngành đào tạo: Ngữ Văn

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc

Hệ đào tạo: Chính quy

Năm tốt nghiệp: 1996

Môn thi tốt nghiệp: Văn học Việt Nam, Lý luận văn học

2.Thạc sĩ:

Ngành đào tạo: Văn học Việt Nam

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm – 

Đại học Thái Nguyên

Hệ đào tạo: Chính quy (tập trung)

Năm cấp bằng: 2005

Tên luận văn: Tiểu thuyết của Chu Văn từ Bão biển đến Sao đổi ngôi

Người hướng dẫn luận văn Thạc sĩ: GS. Phong Lê

  1.  

Chuyên ngành đào tạo: Văn học Việt Nam

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Năm cấp bằng: 2013

Tên luận án Tiến sĩ: Tiểu thuyết về đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội trong văn xuôi miền Bắc giai đoạn 1960-1975

Người hướng dẫn luận án Tiến sĩ: 

Hướng dẫn 1:GS. Phong Lê

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Phạm Mạnh Hùng

4.Trình độ Ngoại ngữ: tiếng Trung Quốc trình độ B; tiếng Anh B2 tham chiếu khung châu Âu.

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

THỜI GIAN

NƠI CÔNG TÁC

CÔNG VIỆC ĐẢM NHIỆM

Tháng 11/1996  đến tháng 8/2005

Trường THCS Xuân Giang –    Sóc Sơn – Hà Nội

Giáo viên giảng dạy môn   Ngữ Văn

Tháng 8/2005 đến tháng 10/2006

Ban Quản lý Khoa học – Đại học Thái Nguyên

-Chuyên viên

 

Tháng 11/2006 đến /2014

Ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường - ĐH Thái Nguyên

- Giảng viên

-Thư ký Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

Tháng   /2014 đến tháng 10/2016

Ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường - ĐH Thái Nguyên

- Giảng viên, Phó trưởng ban 

-Thư ký Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

Tháng 9/2017

Ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường - ĐH Thái Nguyên

- Giảng viên, Phó trưởng ban KHCN-MT 

Tháng 10/2017 đến nay

Trung tâm đào tạo từ xa – Đại học Thái Nguyên

- Giảng viên chính,

- Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo từ xa – Đại học Thái Nguyên. 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

* Các đề tài nghiên cứu khoa học

1.Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng điện tử học phần Cơ sở văn hoá Việt Nam (Mã số T2008 – TN 01 – 03)

2.Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu các yếu tố loại hình cơ bản trong cấu trúc tiểu thuyết về đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc giai đoạn 1960-1975 (Mã số: B2009 – 01- 06)

* Các bài báo khoa học đã công bố 

  •  
  • 1.Đoàn Đức Hải (2007) “Nghiên cứu hệ đề tài trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn”  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 2 (42) tr 3-7

2. Đoàn Đức Hải (2008) “Nghiên cứu một số đặc điểm về thời gian, không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn” -  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 4 (48) tr 11-16.

3. Đoàn Đức Hải (2009)“Vị trí và đóng góp của tác phẩm Đất mặn trong hệ thống tiểu thuyết của Chu Văn” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên - Số 6 (tập 54) năm 2009 (tr 43-50)

4. Đoàn Đức Hải (2010) “Nghiên cứu các yếu tố loại hình cơ bản trong cấu trúc tiểu thuyết Thung lũng Cô Tan của Lê Phương” Số 4(39) năm 2010 Quyển II - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng

5. Đoàn Đức Hải (2011) “Văn học về đề tài công nhân và các yếu tố cấu thành”  số 4 (45) năm 2011 Quyển I - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng     (tr 199 - 207)

6. Đoàn Đức Hải (2012) “Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa và tiểu thuyết Việt Nam 1960-1975 trên phương diện kiểu nhân vật trung tâm” Tập 91 số 03 năm 2012 – Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (tr 93 - 100).

7. Đoàn Đức Hải (2013) “Nhân vật lịch sử trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh từ góc nhìn văn hóa”Tập 105 số 05 năm 2013  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tr 175 – 178.

8. Phùng Phương Nga, Đoàn Đức Hải (2014) “Vấn đề hỗn dung và hòa hợp tôn giáo trong tiểu thuyết “Mẫu Thượng Ngàn” của  Nguyễn Xuân Khánh” Số 06 (79) 2014 quyển 2 (phiên bản tiếng Anh) Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng.      

9. Ngô Thu Thủy, Đoàn Đức Hải (2015) “Cảm hứng phê phán trong một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1975 – 1985”. Tập 136 số 06 chuyên san Khoa học xã hội - Hành vi – Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

10. Ngô Thu Thủy, Đoàn Đức Hải (2015) “Hình ảnh người lính trong văn xuôi Việt Nam 1975 – 1985” (IMAGE OF SOLDIER IN VIETNAMESE PROSE IN THE PERIOD OF 1975 - 1985), số 06 (91).2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (phiên bản tiếng Anh).

11. Nghiêm Thị Hồ Thu, Đỗ Thị Thu Sinh, Đoàn Đức Hải (2016) bài “Thiên tính nữ trong tiểu thuyết “1981” và “Nhiều cách sống” của Nguyễn Quỳnh Trang” số 04 (101) 2016 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.

12. Nguyễn Thị Hạnh, Đoàn Đức Hải (2016) “Bi kịch của nhân vật Trần Tăng trong tiểu thuyết Dưới chín tầng trời của Dương Hướng” số 11 (156) 2016 của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

13.Nguyễn Văn Huân, Đoàn Đức Hải (Đồng chủ biên) (2016) Giáo trình Quản trị văn phòng do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản (ISBN: 978-604-62-5737-0).

14. Đoàn Đức Hải (2017) “Tiểu thuyết về đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội trong văn xuôi miền Bắc giai đoạn 1960-1975” Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

15. Phùng Phương Nga, Đoàn Đức Hải (2018) Biểu tượng trong tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh (Khảo sát qua Hồ Quý Lý, Mẫu thượng ngàn, Đội gạo lên chùa) Tập 179, số 02, năm 2018 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

16. Đoàn Đức Hải (2019) Sao đổi ngôi của Chu Văn – Một tiểu thuyết chân thực với dấu ấn “tiên báo” trên phương diện nội dung phản ánh. Tập 196, số 03, 2019 – Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

1.Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng điện tử học phần Cơ sở văn hoá Việt Nam (Mã số T2008 – TN 01 – 03)

2.Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu các yếu tố loại hình cơ bản trong cấu trúc tiểu thuyết về đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc giai đoạn 1960-1975 (Mã số: B2009 – 01- 06)

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

 

1.Đoàn Đức Hải (2007) “Nghiên cứu hệ đề tài trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn”  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 2 (42) tr 3-7

2. Đoàn Đức Hải (2008) “Nghiên cứu một số đặc điểm về thời gian, không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Bão biển của Chu Văn” -  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Số 4 (48) tr 11-16.

3. Đoàn Đức Hải (2009)“Vị trí và đóng góp của tác phẩm Đất mặn trong hệ thống tiểu thuyết của Chu Văn” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên - Số 6 (tập 54) năm 2009 (tr 43-50)

4. Đoàn Đức Hải (2010) “Nghiên cứu các yếu tố loại hình cơ bản trong cấu trúc tiểu thuyết Thung lũng Cô Tan của Lê Phương” Số 4(39) năm 2010 Quyển II - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng

5. Đoàn Đức Hải (2011) “Văn học về đề tài công nhân và các yếu tố cấu thành”  số 4 (45) năm 2011 Quyển I - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng     (tr 199 - 207)

6. Đoàn Đức Hải (2012) “Văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa và tiểu thuyết Việt Nam 1960-1975 trên phương diện kiểu nhân vật trung tâm” Tập 91 số 03 năm 2012 – Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (tr 93 - 100).

7. Đoàn Đức Hải (2013) “Nhân vật lịch sử trong tiểu thuyết Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân Khánh từ góc nhìn văn hóa”Tập 105 số 05 năm 2013  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tr 175 – 178.

8. Phùng Phương Nga, Đoàn Đức Hải (2014) “Vấn đề hỗn dung và hòa hợp tôn giáo trong tiểu thuyết “Mẫu Thượng Ngàn” của  Nguyễn Xuân Khánh” Số 06 (79) 2014 quyển 2 (phiên bản tiếng Anh) Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng.      

9. Ngô Thu Thủy, Đoàn Đức Hải (2015) “Cảm hứng phê phán trong một số tác phẩm văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1975 – 1985”. Tập 136 số 06 chuyên san Khoa học xã hội - Hành vi – Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

10. Ngô Thu Thủy, Đoàn Đức Hải (2015) “Hình ảnh người lính trong văn xuôi Việt Nam 1975 – 1985” (IMAGE OF SOLDIER IN VIETNAMESE PROSE IN THE PERIOD OF 1975 - 1985), số 06 (91).2015 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (phiên bản tiếng Anh).

11. Nghiêm Thị Hồ Thu, Đỗ Thị Thu Sinh, Đoàn Đức Hải (2016) bài “Thiên tính nữ trong tiểu thuyết “1981” và “Nhiều cách sống” của Nguyễn Quỳnh Trang” số 04 (101) 2016 Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.

12. Nguyễn Thị Hạnh, Đoàn Đức Hải (2016) “Bi kịch của nhân vật Trần Tăng trong tiểu thuyết Dưới chín tầng trời của Dương Hướng” số 11 (156) 2016 của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

13.Nguyễn Văn Huân, Đoàn Đức Hải (Đồng chủ biên) (2016) Giáo trình Quản trị văn phòng do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản (ISBN: 978-604-62-5737-0).

14. Đoàn Đức Hải (2017) “Tiểu thuyết về đề tài xây dựng chủ nghĩa xã hội trong văn xuôi miền Bắc giai đoạn 1960-1975” Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

15. Phùng Phương Nga, Đoàn Đức Hải (2018) Biểu tượng trong tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh (Khảo sát qua Hồ Quý Lý, Mẫu thượng ngàn, Đội gạo lên chùa) Tập 179, số 02, năm 2018 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên

16. Đoàn Đức Hải (2019) Sao đổi ngôi của Chu Văn – Một tiểu thuyết chân thực với dấu ấn “tiên báo” trên phương diện nội dung phản ánh. Tập 196, số 03, 2019 – Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại