Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Hoàng Thị Mỹ  Hạnh

Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Giảng viên chính

Di động: 942781982

Email: hanhhtm@tnue.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm

Website: http://hoangthimyhanh.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. Thông tin chung

Họ và tên: Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 27/8/1982

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm - Thái Nguyên 

Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục Tiểu học, Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại

Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

2. Quá trình đào tạo

Đào tạo dài hạn

- Tốt nghiệp Đại học năm 2004 tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, chuyên ngành Lịch sử.

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2006 tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 2013 tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

(chủ trì/ tham gia)

1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm học phần Lịch sử xã hội nguyên thủy, cổ đại, trung đại và cận đại thế giới

2008-2009

Cấp cơ sở

Chủ trì

2

Mặt trận đoàn kết chống Mĩ – Diệm giai đoạn 1954-1960 qua tài liệu văn kiện Đảng

2008-2009

Cấp cơ sở

Chủ trì

3

Đánh giá quá trình chuyển biến kinh tế tỉnh Thái Nguyên từ năm 1997 đến năm 2010

2010-2011

Cấp Đại học

Chủ trì

4

Những di tích thời đại đồ đá ở Thái Nguyên

2016-2017

Cấp Đại học

Tham gia

5

Cơ chế thực hiện dân chủ nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam

2016-2018

Cấp Bộ trọng điểm

Tham gia

6

Nghiên cứu thiết kế và sử dụng bảo tàng ảo trong dạy học lịch sử Việt Nam ở các trường THPT tỉnh Thái Nguyên

2018-2019

Cấp cơ sở

Tham gia

7

   Hướng dẫn viên du lịch lịch sử - định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Sư  phạm lịch sử

2018

Cấp Đại học

Tham gia

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Sách xuất bản

TT

Tên công trình

Tác giả

Năm công bố

Nơi công bố

1

Bài tập Lịch sử lớp 9

Bùi Tuyết Hương (chủ biên), Hoàng Thị Mỹ Hạnh

2010

  NXB Giáo Dục, Hà Nội

2

Truyện đọc lịch sử Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học và THCS), Tập 1

GS Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương

2012

NXB Giáo Dục, Hà Nội

3

Truyện đọc lịch sử Việt Nam (dành cho học sinh tiểu học và THCS), Tập 2

GS Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương

2012

NXB Giáo Dục, Hà Nội

4

Truyện đọc lịch sử Việt Nam, Tập 4

GS Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương

2015

NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội

5

Truyện đọc lịch sử Việt Nam, Tập 8

GS Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương

2015

NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội

6

Truyện đọc lịch sử Việt Nam, Tập 9

GS Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương

2015

NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội

7

Truyện đọc lịch sử Việt Nam, Tập 1

GS Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương

2016

NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật

8

Truyện đọc lịch sử Việt Nam, Tập 2

GS Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương

2016

NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật

9

Truyện đọc lịch sử Việt Nam, Tập 3

GS Đinh Xuân Lâm (Chủ biên), Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Bùi Tuyết Hương

2016

NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật

10

Lịch sử Đảng bộ xã Cao Kì (1946 - 2015)

   Ban biên soạn

2017

 

NXB Đại học Thái Nguyên

11

Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Chợ Mới (1945 - 2015)

    Ban biên soạn

2018

 

NXB Đại học Thái Nguyên

 

2. Bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học

2.1. Bài báo đăng tạp chí trong nước

TT

Tên công trình

Năm công bố

Nơi công bố

1

Chiến lược đoàn kết toàn dân trong đường lối cách mạng miền Nam

2006

Tạp chí Lịch sử Đảng

Số 10 (191), tr47

2

Ứng dụng phương pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra - đánh giá năng lực nhận thức của học sinh đối với bộ môn lịch sử

2008

Tạp chí Giáo dục

Số 194, kì II, tr34

3

Mặt trận đoàn kết chống Mỹ - Diệm giai đoạn 1954-1960 qua tài liệu Văn kiện Đảng

2009

Tạp chí KH&CN – ĐHTN

Số 5/2009, tr51

4

Thân phận xã hội của người phụ nữ Việt Nam hiện nay, Tạp chí KHCNTN

2010

Tạp chí KH&CN- ĐHTN

Số 3 (65), tr165

5

Bối cảnh lịch sử và những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên từ sau ngày tái lập tỉnh (1/1/1997)

2011

Tạp chí KH&CN – ĐHTN

Số tháng 11, tr69

6

Phát triển công nghiệp Thái Nguyên thập niên đầu thế kỷ XXI – tình hình và triển vọng

2011

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

Số tháng 9, tr50

7

Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên

2011

Tạp chí KH&CN – ĐHTN

Số tháng 4, tr41

8

Những yếu tố tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên

2011

Tạp chí KH&CN – ĐHTN

Số tháng 3, tr89

9

Cách khai thác thông tin trên mạng Internet nhằm nâng cao hiệu quả đạy học bộ môn Lịch sử

2011

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Số 76, tr40

10

Thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng CNTT trong dạy học môn Lịch sử, Tạp chí Thiết bị Giáo dục

2012

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Số 81, tr38

11

Phát triển hệ thống thư viện thân thiện theo hướng “Hoạt động thư viện thân thiện”

2012

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Số 77, tr35

12

Vài nét về tình hình sở hữu ruộng đất công ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An qua tư liệu địa bạ thời Minh Mệnh

2012

Tạp chí KH&CN – ĐHTN

Số tháng 12, tr37

13

Thái Nguyên thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2001 - 2010

2012

Tạp chí Lịch sử Đảng

Số tháng 12, tr86

14

Quá trình phát triển giáo dục – đào tạo Thái Nguyên từ sau ngày tái lập tỉnh đến năm 2010

2012

Tạp chí Giáo dục

Số 9, tr57

15

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Thái Nguyên (2005-2009)

2012

TC KHXH ĐHSP Hà Nội

Số tháng 1, tr163

16

Một số biện pháp giúp phát triển năng lực tự học môn Lịch sử của sinh viên trường ĐHSP – ĐHTN trong đào tạo học chế theo tín chỉ

2013

Tạp chí KH&CN – ĐHTN

Tập 112, số 12/1, tr13

 

17

Góp phần tìm hiểu các dòng họ trên đất Nghi Lộc (Nghệ An) nửa đầu thế kỉ XIX

2013

Tạp chí KH&CN – ĐHTN

Tập 114, số 14, tr175

18

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên

2014

Tạp chí KHXH miền Trung

Số 2 (28), tr20

19

Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử ở trường THCS nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh

2014

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

Số 101 (tháng 1), tr28

20

Thiết kế trò chơi trong dạy học lịch sử nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh ở trường trung học cơ sở,

2015

Tạp chí Giáo dục

Số 364 kì 2 (tháng 8), tr25

21

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên, mốc son lịch sử của khối đại đoàn kết toàn dân

2015

Tạp chí Tổ chức Nhà nước

Số tháng 1, tr28

22

Tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh - sức mạnh của dân tộc, sức mạnh của thời đại

2016

Tạp chí Giáo dục lý luận

Số 243, tr4

23

Thực trạng giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015

2016

Tạp chí KH&CN – ĐHTN

Tập 157, số 12/2, tr39

24

Quá trình di cư của người Việt đến Lào và định cư tại tỉnh LuangPrabang nước CHDCND Lào

2017

Tạp chí KH&CN – ĐHTN

Số 12/12, tr87

25

Vị thế, vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 và một số bài học kinh nghiệm

7/2018

Tạp chí KH&CN – ĐHTN

Tập 183, số 07, tr51

26

Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử ở trường THPT phát huy tính tích cực học tập của học sinh

9/2018

   Tạp chí Dạy& Học ngày nay

Số 9, tr62

27

Đặc điểm kinh tế - xã hội truyền thống của người Khơ Mú ở huyện Ngoi tỉnh Luang Prabang nước CHDCND Lào

10/2018

Tạp chí KH&CN – ĐHTN

Tập 183, số 07, tr51

28

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1997-2017

8/2019

Tạp chí KH&CN – ĐHTN

Tập 201, số 08, tr45

29

Đặc điểm kinh tế - xã hội truyền thống của người Dao Thanh Phán huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

10/2019

Tạp chí KH&CN – ĐHTN

Tập 205, số 12, tr83

 

 

2.2. Bài báo đăng Hội nghị trong nước

TT

Tên công trình

Thể loại

Năm công bố

Nơi công bố

1

Tìm hiểu vấn đề bình đẳng giới trong một số bài viết trước Cách mạng tháng Tám của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

Báo cáo Hội nghị khoa học

2011

NXB Khoa học Xã hội

Tr389

2

Một số biện pháp giúp phát triển năng lực tự học môn lịch sử của sinh viên trường Đại học Sư phạm - ĐHTN trong đào tạo học chế theo tin chỉ

Báo cáo Hội nghị khoa học

2013

Trường ĐHSP Thái Nguyên

Tr129

3

Vấn đề tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy bộ môn Lịch sử ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Báo cáo Hội nghị khoa học

2014

Trường ĐHSP Thái Nguyên

4

Hoạt động ngoại giao của Việt Nam giai đoạn 1945 - 1946 qua tài liệu Văn kiện Đảng

Hội thảo

2016

NXB ĐHSP TP Hồ Chí Minh

Tr209

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sự vận dụng ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam"

5/2019

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Tr310

6

Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay

Hội thảo "Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay" - Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

6/2019

NXB Đại học Huế

Tr140

 

7

Từ phong trào “Nhường cơm sẻ áo” năm 1945 của Chủ tịch HCM đến các chương trình tình nguyện ở Trường ĐHSP Thái Nguyên

Hội thảo “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn”

12/2019

NXB ĐH Quốc gia TP HCM

Tr828

 

 

2.3. Bài báo đăng Hội nghị quốc tế

TT

Tên công trình

Thể loại

Năm công bố

Nơi công bố

1

Integrated teaching history and geography in high school to meet requirements for education innovation and 4.0 industrial revolution in Vietnam

Hội thảo quốc tế Icter - Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

1/2019

NXB Đại học Thái Nguyên

Tr544

 

2

Community-base toursm development in tan trao special national relic site, son duong district, tuyen quang province: potential, current state and solutions

Hội thảo khoa học quốc tế "Du lịch Lâm Bình -Tuyên Quang: Tiềm năng, Thực trạng và Giải pháp"

11/2019

NXB Khoa học và Kĩ thuật

Tr779

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Đã đào tạo:

- Bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp: 33 sinh viên.

- Bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ: 6 học viên.

Đang đào tạo:

- Hướng dẫn 03 sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.

- Hướng dẫn 02 học viên cao học.

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại