Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Dương Ngọc  Khang

Họ và tên: Dương Ngọc Khang

Chức vụ: GV, Tổ phó Tổ HC-TH

Di động: 0985406555

Email: khangknn.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Website: http://khangknn-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ tên: Dương Ngọc Khang.

Năm sinh: 1979.

Học vị: Thạc sĩ.

Chức vụ: Tổ phó Tổ HC-TH.

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

Email: Khangknn.sfl@tnu.edu.vn.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Tốt nghiệp đại học năm 2002 tại Viện Đại học mở Hà Nội.

- Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2007 tại Khoa Công nghệ thông tin - ĐHTN.

- Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2019 tại trường chính trị tỉnh Thái Nguyên.

III. KHEN THƯỞNG

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT năm 2017.

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài NCKH

1. Tìm hiểu và ứng dụng phần mềm Movie Maker trong giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành sư phạm Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên. Năm 2014  (Chủ nhiệm đề tài)

2. Xây dựng bài giảng điện tử môn tin học đại cương tiệm cận theo nội dung chuẩn quốc tế IC3 cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN. Năm 2015 (Tham gia đề tài).

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

  Các bài báo và báo cáo khoa học 

1. Đỗ Thanh Mai, Tô Hữu Nguyên, Dương Ngọc Khang, Ứng dụng công nghệ và mạng truyền thông nâng cao kỹ năng nghe hiểu Tiếng Anh cho sinh viên Khoa Ngoại Ngữ- ĐHTN, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Giảng dạy môn khoa học xã hội tại khoa Ngoại ngữ, ISBN: 978-604-9892-04-2.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại