Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

NGUYỄN DUY THÁI

THẠC SĨ

Cty Cổ phần Goconut

thaitc4@yahoo.com

Lê Thị Thanh Thủy

ThS KH ngành TT - TV - Thạc sĩ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0972489256

lethanhthuy.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Thị Sao

Thạc sỹ

Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0976549828

phamsao.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Quỳnh Anh

Thạc sĩ

Phòng Tổng hợp, Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0912891268

nguyenquynhanh.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Thị Hồng Thái

Thạc sĩ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0943253119

phamthihongthai.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Phượng

ThS

phuongnt@tnu.edu.vn

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

- Tiến sĩ

Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm

942781982

hanhhtm@tnue.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

TS

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

nttnhan@ictu.edu.vn

Đào Thị Nguyệt

Cử Nhân

Tổ đào tạo, Khoa Ngoại Ngữ, ĐHTN

0911239986

daothinguyet.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thu Thuỷ

0912998755

nguyenthuthuy.sfl@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/0