Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Đỗ Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

Bộ môn tiếng Trung -Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN

0975944252

dothuhien.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Hưng Thịnh

Chuyên viên chính - Thạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

thinhnh@tnu.edu.vn

NGUYỄN DUY THÁI

THẠC SĨ

Cty Cổ phần Goconut

thaitc4@yahoo.com

Lê Thị Thanh Thủy

ThS KH ngành TT - TV - Thạc sĩ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0972489256

lethanhthuy.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Thị Sao

Thạc sỹ

Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0976549828

phamsao.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Quỳnh Anh

Thạc sĩ

Tổ Hành chính - Tổng hợp, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0912891268

nguyenquynhanh.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Thị Hồng Thái

Thạc sĩ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0943253119

phamthihongthai.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Phượng

ThS

phuongnt@tnu.edu.vn

Nguyễn Công Hùng

Thạc sỹ

TP Hồ Chí Minh

0908.048.232

tonyhung.ma@yahoo.com

Đào Thị Nguyệt

Cử Nhân

Tổ đào tạo, Khoa Ngoại Ngữ, ĐHTN

0911239986

daothinguyet.sfl@tnu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 213/530