Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Lê Hồng Thắng

Giảng viên chính - Tiến sỹ

Quang Trung - Thái Nguyên

0912549077

lethang.sfl@tnu.edu.vn

Đỗ Văn Đại

Thạc sỹ

Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế

0912188262

dvdai@ictu.edu.vn

Ngô Minh Tuấn

TS

Số 666 đường 3/2, phường tích lương tp Thái Nguyên

0984280807

minhtuanngo@tnut.edu.vn

Nguyễn Ngọc Dương

Thạc sĩ

Khoa Công nghệ điện tử và Truyền thông - ĐH CNTT&TT

nnduong@ictu.edu.vn

Lê Thị Thu Huyền

Thạc sĩ

K. CN TĐH

0915.812.587

ltthuyen@ictu.edu.vn

Chu Mạnh Nhương

Giảng viên Chính - Tiến sĩ

Thái Nguyên

911231878

nhuongcm@tnue.edu.vn

Nguyễn Văn Chinh

Trung cấp Công nhân kỹ thuật

Tổ Công tác HSSV

0868150883

nguyenvanchinh.sfl@tnu.edu.vn

Nông Thị Dung

Khoa QTKD, Trường ĐH Kinh Tế & QTKD

0835753990

nongdungqtkd@tueba.edu.vn

Bùi Thị Thanh Thủy

Thạc Sỹ

K. KHCB

bttthuy@ictu.edu.vn

Bùi Quốc Khánh

Thạc sĩ

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

0916.782.788

bqkhanh1973@gmail.com

Chưa đăng nhập: 0/0