Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Lê Thị Lượng

Họ và tên: Lê Thị Lượng

Chức vụ: Giảng viên chính

Di động: 0914673089

Email: luonglt@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa CĐ - Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Website: http://le-thi-luong.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

THÔNG TIN CHUNG

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:  Lê Thị Lượng                  Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:19/10/1973           Nơi sinh: Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Quê quán: Dũng Tiến - Vĩnh Bảo- Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                            Năm, nước nhận học vị: 2009

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng Viên chính

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cao Đẳng Sư phạm- Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 103- N13-Tổ 25, Phường Bắc Cường-Tp Lào Cai- tỉnh Lào Cai                 

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                     DĐ:0914673089      

Fax:                                                                      Email:luonglt@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chuyên tu; Nơi đào tạo: Trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam; Ngành học: Sư Phạm Mỹ Thuật; Nước đào tạo: Việt Nam; Năm tốt nghiệp: 2001; Bằng đại học 2: Không

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Sư phạm Mỹ thuật; Năm cấp bằng: 2009; Nơi đào tạo: trường Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam
  • Tiến sĩ chuyên ngành:…..; Năm cấp bằng:…..; Nơi đào tạo:….;

Tên luận án:….

3. Ngoại ngữ:

1. A2

Mức độ sử dụng:

Mức độ sử dụng:

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 03/09/1994- 31/04/2019

Trường CĐSP Lào Cai

Giảng viên

Từ 01/05/2019 đến nay

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Giảng viên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

                                                                                                                QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

                                                                                         Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Ứng dụng họa tiết thổ cẩm dân tộc vào các bài trang trí các hình cơ bản lớp 6 tại các trường THCS tỉnh Lào Cai

9/2002- 5/2003

( Dự án THCS – đề tài Cấp Bộ)

Chủ đề tài

2

Ứng dụng họa tiết thổ cẩm dân tộc vào các bài trang trí các hình cơ bản lớp 7 tại các trường THCS tình Lào Cai

9/2003- 5/2004

( Dự án THCS – đề tài Cấp Bộ)

Chủ đề tài

3

Biện pháp nâng cao kĩ năng tổ chức hoạt động tạo hình theo chủ điểm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, trường CĐSP Lào Cai

9/2007- 5/2008

Đề tài cấp trường

Chủ đề tài

4

Sử dụng videoclip dạy các bài vẽ trang trí các hình cơ bản trong học phần vẽ trang trí có làm cho sinh viên CĐ13TH, Trường CĐSP Lào Cai vẽ tốt hơn không? ( NCKH tác động)

9/2009-5/2010

Đề tài cấp trường

Chủ đề tài

5

Hướng dẫn sinh viên thiết kế các loại đồ chơi minh họa truyện kể có giúp sinh viên lớp CM6A-Trường CĐSP Lào Cai học tốt hơn học phần Làm đồ chơi hay không? ( NCKH tác động)

9/2010-5/2011

Đề tài cấp trường

Chủ đề tài

6

Khai thác họa tiết trang trí thổ cẩm dân tộc Dao đỏ Lào Cai giúp sinh viên lớp CĐ12 Mỹ thuật học tốt hơn học phần Nghiên cứu vốn cổ dân tộc và ứng dụng.

9/2012-5/2013

Đề tài cấp trường

Chủ đề tài

7

Hướng dẫn sinh viên khối CĐ12MN trường CĐSP Lào Cai sử dụng CNTT thiết kế giáo án điện tử giúp sinh viên học tốt hơn phần thực hành tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 5-6 tuổi.

9/2013-5/2014

Đề tài cấp trường

Chủ đề tài

8

Biên soạn tài liệu “ Hướng dẫn làm đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên phù hợp địa phương”.

9/2014-5/2015

Đề tài cấp trường

Chủ đề tài

9

Xây dựng bộ công cụ dạy học học phần Thủ công- Kĩ thuật và phương pháp theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho người học.

9/2015-5/2016

Đề tài cấp trường

Chủ đề tài

10

Một số biện pháp giúp sinh viên ngành Sư phạm Mầm non, trường CĐSP Lào Cai nâng cao năng lực dạy trẻ mầm non làm đồ chơi bằng các nguyên vật liệu dễ kiếm tại địa phương”.

9/2016-5/2017

Đề tài cấp trường

Chủ đề tài

11

Phát triển năng lực tổ chức hoạt động tạo hình cho sinh viên lớp CĐ17MN Trường CĐSP Lào Cai thông qua hình thức tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Tạo hình.

9/2017-5/2018

Đề tài cấp trường

Chủ đề tài

12

Ứng dụng sản phẩm Mỹ thuật nhằm bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc gắn với hoạt động du lịch, tháng 5/ 2019

9/2020-5/2021

Đề tài Phân hiệu

Chủ đề tài

13

Nghiên cứu xây dựng nội dung giáo dục STEM/STEAM cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

9/2020- 12/2022

Cấp tỉnh

Thành viên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Các công trình khoa học đã công bố:

 

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Mô hình trường học Việt Nam mới (VNEN) - Những nghiên cứu ứng dụng trong trường CĐSP Lào Cai

2016

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

2

Một số biện pháp nâng cao năng lực dạy trẻ làm đồ chơi bằng nguyên vật liệu mở

 

2017

Kỉ yếu  Hội thảo khoa học  “Bồi dưỡng GV&CBQLGD đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT

 Nhà xuất bản  Đại học Thái Nguyên

3

Thiết kế các HĐGD trong trường Mầm non theo chủ đề(Theo hướng tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi) (Tập 1)

2018

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

4

Thiết kế các HĐGD trong trường Mầm non theo chủ đề (Theo hướng tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi) (Tập 2)

2018

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

5

Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề(Theo hướng tăng cường tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi)

2018

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

6

Mỹ thuật Dân tộc và miền núi - Hội VHNT các DTTS Việt nam

2019

NXB Thông tấn

 

II. Các giải thưởng VHNT trong tỉnh và quốc gia

  - Giải thưởng sáng tác VHNT fanxipan tỉnh Lào Cai (2007; 2017)

  - Giải B (không có giải A) sáng tác về đề tài Phụ nữ tỉnh Lào Cai 2005

  - Giải thưởng của VHNT hàng năm từ 2002 - 2020 của tỉnh Lào Cai

  - Giấy khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam năm 2002, năm 2006

  - Giải KK  Cuộc thi về “  Bộ độic cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải Quân” Bộ chính chị- Quân chủng Hải quân năm 2019

III. Tham gia các triển lãm:

  •                 - Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2005
    •                 - Triển lãm Mỹ thuật khu vực III(Tây Bắc – Việt Bắc) từ 2002 đến 2020

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại