Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Lưu Thị Cúc

Họ và tên: Lưu Thị Cúc

Chức vụ:

Di động:

Email: luuthicuc@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://luuthicuc.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: LƯU THỊ CÚC                           Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1991                Nơi sinh: Hải Dương
Quê quán: Kim Thành, Hải Dương                Dân tộc: Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ                                 Năm, nước nhận học vị: 2015, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất:                       Năm bổ nhiệm:
Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên
Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phân hiệu ĐH Thái Nguyên Tại Lào Cai
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: SN 446, thôn 7, Tràng An, Đông Triều, Quảng Ninh
Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0982.252.686
Fax:                                                         Email: cuc41mta@gmail.com
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy                                    Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Ngành học: Khoa học Môi trường
Nước đào tạo: Việt Nam                                Năm tốt nghiệp: 2013
Bằng đại học 2:                                               Năm tốt nghiệp:
2. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành:       Khoa học Môi trường             Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
3. Ngoại ngữ:
1. Tiếng Anh
2. Tiếng Trung
 
Mức độ sử dụng: Tốt
Mức độ sử dụng: Khá
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian
Nơi công tác
Công việc đảm nhiệm
6/2013 – 31/10/2013
Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
- Trợ giảng
2013 – 2015
Học cao học tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
- Sinh viên Cao học
10/2013-9/2014
Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
  • Trợ giảng kiêm cán bộ phụ trách Quản lý nghiên cứu khoa học và công tác Đảng.
9/2014 – 3/2016
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai
- Cán bộ chuyển giao công nghệ lĩnh vực Tài nguyên môi trường
- Kiêm giảng viên khoa Nông lâm
3/2016 – nay
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
  • Cán bộ phòng Đào tạo, NCKH & HTQT
  • Giảng viên Khoa Nông lâm
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT
Tên đề tài nghiên cứu
Năm bắt đầu/Năm hoàn thành
Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)
Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
Xác định độ dẫn thủy lực của một số loại vật liệu lọc và tải trọng thủy lực tối ưu trong xử lý nước thải bàng công nghệ bãi lọc ngầm tại Trường Đại học Nông lân Thái Nguyên
2012-2013
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Chủ nhiệm
2
Nghiên cứu khả năng tái chế chất thải điện tử bằng phương pháp tuyển điện
2012-2013
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Tham gia
3
Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể lọc sinh học
2012-2013
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Tham gia
4
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái, đất đai đến sự phân bố của cây Đỗ Quyên (Rhododendron) thuộc phân họ Thạch Nam (Ericaceae) tại khu vực vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa
2013-2014
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Tham gia
5
Ứng dụng GIS quy hoạch không gian đô thị thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
2013-2014
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Tham gia
6
Nguyên cứu thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của khu ký túc xá K của Đại học Thái Nguyên
2013-2014
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Thành viên chính
7
Nghiên cứu công nghệ xử lý và tuần hoàn nước thải chăn nuôi sử dụng kết hợp mô hình đất ngập nước kiến tạo và mô hình Aquaponics
2014-2015
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Chủ nhiệm
8
Nghiên cứu khả năng xử lý và tuần hoàn nước thải chăn nuôi sử dụng kết hợp công nghệ bãi lọc ngầm và Aquaponics trong điều kiện tỉnh Lào Cai
2017 -2018
Phân hiệu ĐHTN
Chủ nhiệm
9
Nghiên cứu xây dựng một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao rau, hoa có giá trị kinh tế tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
2017 -2019
Sở KH&CN tỉnh Lào Cai
Thành viên
10
Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai bằng công nghệ GIS và viễn thám
2017 - 2019
ĐHTN
Thành viên
11
Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống và trồng một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao (Đan sâm, Cát cánh, Đương quy, Bạch truật) theo hướng GACP - WHO nhằm tạo vùng nguyên liệu bền vững phục vụ cho YHCT và sản xuất thuốc trong nước
2017 - 2019
ĐHTN
Thành viên
12
Nghiên cứu tuyển chọn và sử dụng một số biện pháp kỹ thuật phát triển một số giống hoa: hoa Hồng, hoa Thược dược, hoa Đồng tiền phục vụ sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lào Cai
2017 - 2019
ĐHTN
Thành viên
13
Nghiên cứu phân vùng các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và sự cố thiên nhiên tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
2017-2018
Phân hiệu ĐHTN
Thành viên
14
Nghiên cứu xử lí và tuần hoàn nước thải chăn nuôi Lợn bằng thực vật và vật liệu lọc có sẵn, dễ kiếm trong tự nhiên (Giải Nhì, cấp tỉnh)
2018 - 2019
Phòng GD&ĐT huyện Mường Khương
Cố vấn khoa học
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT
Tên công trình
Năm công bố
Tên tạp chí
Trang
1
Dư Ngọc Thành, Lưu Thị Cúc, Hoàng Văn Hùng, Xác định độ dẫn thủy lực của một số vật liệu lọc và tải trọng thủy lực tối ưu trong xử l ý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ bãi lọc ngầm.
2013
Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
31-33
2
Hoàng Văn Hùng, Trịnh Như Quỳnh, Lưu Thị Cúc, Nghiên cứu khả năng tái chế chất thải điện tử bằng phương pháp tuyển điện.
2013
Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
25-27
3
Nghiên cứu đặc điểm phân bố và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố của cây Đỗ Quyên (Rhododendron) thuộc phân họ Thạch Nam (Ericaceae) tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
2013
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – số 23
11-13
4
Lưu Thị Cúc, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Thị Hiên, Nghiên cứu khả năng xử lý và tuần hoàn nước thải chăn nuôi sử dụng kết hợp công nghệ bãi lọc ngầm và Aquaponics trong điều kiện tỉnh Lào Cai
2018
Tạp chí KH&CN – ĐHTN (Tập 188, số 12/1, 2018: 83-88)
83-88
5
Lê Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Tần, Lưu Thị Cúc, Đỗ Văn Hải, Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống dưa lê tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
2019
Tạp chí KH&CN – ĐHTN (Tập 191)
 
3. Các giáo trình đã xuất bản:
TT
Tên giáo trình trình
Năm xuất bản
Nhà xuất bản
1
Đánh giá tác động môi trường
2018
Giáo trình nội bộ
 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xác định độ dẫn thủy lực của một số loại vật liệu lọc và tải trọng thủy lực tối ưu trong xử lý nước thải bàng công nghệ bãi lọc ngầm tại Trường Đại học Nông lân Thái Nguyên

2012-2013

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu khả năng tái chế chất thải điện tử bằng phương pháp tuyển điện

2012-2013

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tham gia

3

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể lọc sinh học

2012-2013

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tham gia

4

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái, đất đai đến sự phân bố của cây Đỗ Quyên (Rhododendron) thuộc phân họ Thạch Nam (Ericaceae) tại khu vực vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa

2013-2014

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tham gia

5

Ứng dụng GIS quy hoạch không gian đô thị thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

2013-2014

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tham gia

6

Nguyên cứu thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của khu ký túc xá K của Đại học Thái Nguyên

2013-2014

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Thành viên chính

7

Nghiên cứu công nghệ xử lý và tuần hoàn nước thải chăn nuôi sử dụng kết hợp mô hình đất ngập nước kiến tạo và mô hình Aquaponics

2014-2015

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chủ nhiệm

8

Nghiên cứu khả năng xử lý và tuần hoàn nước thải chăn nuôi sử dụng kết hợp công nghệ bãi lọc ngầm và Aquaponics trong điều kiện tỉnh Lào Cai

2017 -2018

Phân hiệu ĐHTN

Chủ nhiệm

9

Nghiên cứu xây dựng một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao rau, hoa có giá trị kinh tế tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

2017 -2019

Sở KH&CN tỉnh Lào Cai

Thành viên

10

Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai bằng công nghệ GIS và viễn thám

2017 - 2019

ĐHTN

Thành viên

11

Nghiên cứu xây dựng mô hình nhân giống và trồng một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao (Đan sâm, Cát cánh, Đương quy, Bạch truật) theo hướng GACP - WHO nhằm tạo vùng nguyên liệu bền vững phục vụ cho YHCT và sản xuất thuốc trong nước

2017 - 2019

ĐHTN

Thành viên

12

Nghiên cứu tuyển chọn và sử dụng một số biện pháp kỹ thuật phát triển một số giống hoa: hoa Hồng, hoa Thược dược, hoa Đồng tiền phục vụ sản xuất hàng hóa tại tỉnh Lào Cai

2017 - 2019

ĐHTN

Thành viên

13

Nghiên cứu phân vùng các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và sự cố thiên nhiên tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

2017-2018

Phân hiệu ĐHTN

Thành viên

14

Nghiên cứu xử lí và tuần hoàn nước thải chăn nuôi Lợn bằng thực vật và vật liệu lọc có sẵn, dễ kiếm trong tự nhiên (Giải Nhì, cấp tỉnh)

2018 - 2019

Phòng GD&ĐT huyện Mường Khương

Cố vấn khoa học

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

Trang

1

Dư Ngọc Thành, Lưu Thị Cúc, Hoàng Văn Hùng, Xác định độ dẫn thủy lực của một số vật liệu lọc và tải trọng thủy lực tối ưu trong xử l ý nước thải chăn nuôi bằng công nghệ bãi lọc ngầm.

2013

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

31-33

2

Hoàng Văn Hùng, Trịnh Như Quỳnh, Lưu Thị Cúc, Nghiên cứu khả năng tái chế chất thải điện tử bằng phương pháp tuyển điện.

2013

Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

25-27

3

Nghiên cứu đặc điểm phân bố và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố của cây Đỗ Quyên (Rhododendron) thuộc phân họ Thạch Nam (Ericaceae) tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

2013

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – số 23

11-13

4

Lưu Thị Cúc, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Thị Hiên, Nghiên cứu khả năng xử lý và tuần hoàn nước thải chăn nuôi sử dụng kết hợp công nghệ bãi lọc ngầm và Aquaponics trong điều kiện tỉnh Lào Cai

2018

Tạp chí KH&CN – ĐHTN (Tập 188, số 12/1, 2018: 83-88)

83-88

5

Lê Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Tần, Lưu Thị Cúc, Đỗ Văn Hải, Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống dưa lê tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

2019

Tạp chí KH&CN – ĐHTN (Tập 191)

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

TT

Tên giáo trình trình

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

1

Đánh giá tác động môi trường

2018

Giáo trình nội bộ

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại