Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Mai Mạnh Trừng

Họ và tên: Mai Mạnh Trừng

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn - Phụ trách Bộ môn

Di động: 0912.355.022

Email: mmtrung@uneti.edu.vn

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh:

Địa chỉ: Bộ môn HTTT - Khoa CNTT - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Website: http://mmtrung.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Mai Mạnh Trừng

Năm sinh: 1978

Học vị cao nhất: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn HTTT - Phụ trách Bộ môn

Đơn vị: Khoa CNTT - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

II. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC

Năm 1997 - 1999: Bộ đội, cấp bậc trung sỹ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị B2-C901-E86, Bộ Tư lệnh Hóa học

Năm 1999-2003: Sinh viên Khoa công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm 2006-2009: Học viên cao học

Năm 2003 - 2007: Công ty cổ phần SARA Việt Nam

Năm 2007 - Đến nay: Giảng viên - Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Ứng dụng dữ liệu Web - Nhà xuất bản giáo dục, năm 2016

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại