Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ:

Di động: 0916281276

Email: hanhnth@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Tổ 31 - Kim Tân - Lào Cai

Website: http://nguyen-thi-hong-hanh.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh                                              Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1976          Nơi sinh: Cam Đường, Lào Cai

Quê quán: Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam                 Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                             Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên chính

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Cao đẳng Sư phạm

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 148 đường Lê Đại Hành, Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai

Điện thoại liên hệ:  CQ: 02143 859299        NR:                           DĐ:  0916281276

Fax:  02143 859299                                                        Email: hanhnth@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy;

Nơi đào tạo: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2;

Ngành học: Toán - Tin;

Nước đào tạo: Việt Nam;

Năm tốt nghiệp: 1998;

2.Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lí Khoa học và Công nghệ;

Năm cấp bằng: 2017;

Nơi đào tạo: Học viện kĩ thuật quân sự

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 9/1998 đến 4/2019

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Giảng viên

5/2019 đến 01/2020

Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

Giảng viên

02/2020 đến nay

Phân hiệu ĐHTN tại Tỉnh Lào Cai

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo mô hình trường học mới VNEN ở các trường tiểu học TP Lào Cai – 9/2013

9/2012-6/2013

Đề tài cấp trường

Thành viên

2

Thiết kế bài giảng điện tử học phần “Phương pháp làm quen với toán” dạy học cho SV  CĐSP ngành GDMN ở trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai – 9/2014

9/2013-6/2014

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

3

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào thiết kế một số bài học phần Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100,  môn Toán 2

9/2014-6/2015

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

4

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai – 9/2015

9/2016-6/2017

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

5

Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán theo mô hình trường học mới Việt nam (VNEN) ở lớp 6 các trường THCS TPLC

9/2012-6/2013

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2.Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Đổi mới, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ QLGD - yếu tố quyết định để “chuẩn hóa” đội ngũ cán bộ

2017

 

Tạp chí bảo hộ lao

 

2

Bồi dưỡng cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 

2017

 

Kỷ yếu tóm tắt hội thảo quốc tế - nâng cao chất lượng công tác BD GV đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục – ĐHSPHN 2

3

Giáo dục đào tạo nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Lào Cai

2017

 

Tạp chí bảo hộ lao động

 

4

Quan điểm mới về đổi mới đào tạo, BD GV đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay

2018

 

Tạp chí quản lí giáo dục 

 

5

Stem education and the application at high schools in Lao Cai city - Kỷ yếu hội thảo quốc tế đổi mới trong đào tạo GV với chủ đề “I Am Stem”

2020

NXB Đại học Thái Nguyên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán theo mô hình trường học mới VNEN ở các trường tiểu học TP Lào Cai – 9/2013

9/2012-6/2013

Đề tài cấp trường

Thành viên

2

Thiết kế bài giảng điện tử học phần “Phương pháp làm quen với toán” dạy học cho SV  CĐSP ngành GDMN ở trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai – 9/2014

9/2013-6/2014

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

3

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào thiết kế một số bài học phần Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100,  môn Toán 2

9/2014-6/2015

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

4

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng sư phạm Lào Cai – 9/2015

9/2016-6/2017

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

5

Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán theo mô hình trường học mới Việt nam (VNEN) ở lớp 6 các trường THCS TPLC

9/2012-6/2013

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Đổi mới, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ QLGD - yếu tố quyết định để “chuẩn hóa” đội ngũ cán bộ

2017

 

Tạp chí bảo hộ lao

 

2

Bồi dưỡng cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 

2017

 

Kỷ yếu tóm tắt hội thảo quốc tế - nâng cao chất lượng công tác BD GV đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục – ĐHSPHN 2

3

Giáo dục đào tạo nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Lào Cai

2017

 

Tạp chí bảo hộ lao động

 

4

Quan điểm mới về đổi mới đào tạo, BD GV đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay

2018

 

Tạp chí quản lí giáo dục 

 

5

Stem education and the application at high schools in Lao Cai city - Kỷ yếu hội thảo quốc tế đổi mới trong đào tạo GV với chủ đề “I Am Stem”

2020

NXB Đại học Thái Nguyên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Giảng dạy các học phần:

1. Cơ sở lí thuyết tập và logic Toán - 2 TC

2. Nhập môn logic - 2TC

3. Bài tập phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi toán Tiểu học - 3 TC

4. Thực hành giải toán tiểu học - 2 TC

5. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Mầm non - 2 TC

6. Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Tiểu học 3 TC

7. Các tập hợp số - 2 TC

8. Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với Toán - 3 TC

9. Toán học cơ sở - 3 TC

 

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại