Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Minh  Anh

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Anh

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0365388130

Email: nguyenminhanh@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Thái Nguyên

Website: http://nguyenminhanh-tnu-edu-vn.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Anh

Năm sinh: 1994

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                     

Chức vụ: Giảng viên 

Đơn vị công tác:  Khoa Quốc tế - Đại học Thái nguyên

E-mail: nguyenminhanh@tnu.edu.vn.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Thương mại, Hà Nội

Ngành học: Kinh doanh quốc tế 

Chuyên ngành: Thương mại quốc tế

Nước đào tạo: Việt nam                                             Năm tốt nghiệp: 2016

2. Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                Năm cấp bằng: 2019

Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học và Công nghệ, Đài Loan

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2016-2017

Công ty CP T&N

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu

Từ 2018-nay

Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Giảng viên Bộ môn Kinh tế & Quản lý

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại