Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Quỳnh  Anh

Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Anh

Chức vụ:

Di động: 0912891268

Email: nguyenquynhanh.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Tổ Hành chính - Tổng hợp, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Website: http://nguyenquynhanh-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Anh

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 22/10/1986

Đơn vị công tác: Tổ Hành chính - Tổng hợp, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

2. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2009 tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, chuyên ngành Ngữ văn.

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2014 tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam

3. Quá trình công tác

- Công tác tại Khoa Ngoại ngữ -ĐHTN từ năm 2015

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

STT Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dung Năm hoàn thành Đề tài cấp Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Thành lập Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông 2018 Cơ sở Tham gia tổng hợp, chỉnh sửa

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại