Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị  Thiết

Họ và tên: Nguyễn Thị Thiết

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0989954569

Email: nguyenthiet.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Số 08, tổ 9, P.Quang Trung, TPTN

Website: http://nguyenthietsfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. Sơ lược lý lịch.

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thiết

- Nhân sinh: Nữ

- Năm sinh: 1976

- Đơn vị công tác : Khoa Ngoại Ngữ - ĐH Thái Nguyên

- Chức vụ: Giảng viên

- Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh, các môn học theo dự án.

II.Quá trình đào tạo

- Từ năm 1995-2000: Học tại trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội

- Năm 2009-2011: Học Thạc sỹ tại trường Đại Học Victoria (Úc)-chuyên ngành Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 

III.Quá trình công tác

- Năm 2001-2004: Là giáo viên trường THCS Hoàng Nông-Đại Từ-Thái Nguyên

- Năm 2004-2008: Là giáo viên trường THCS Phục Linh- Đại Từ- Thái Nguyên

-Từ năm 2009 đến nay: Là giảng viên Khoa Ngoại Ngữ- Đại học Thái Nguyên

IV. Thành tích đạt được

- Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu tiên tiến.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

STT Tên đề tài nghiên cứu Năm hoàn thành Đề tài cấp(Nhà nước, Bộ, Ngành, Trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Sử dụng PPT để tạo bối cảnh kịch trong môn Đề án Kịch tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2019 Trường Chủ nhiệm đề tài

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước:

1.Nguyễn Thị Thiết (03/2018). Sử dụng trò chơi trong dạy học Tiếng Anh cho người lớn. Tạp chí Thiết bị Giáo dục số 165, ISSN 1859-0810.

2. Nguyễn Thị Thiết, Nguyễn Thanh Nga (2018). Nghiên cứu những khó khăn của sinh viên không chuyên ngành Tiếng Anh khi học môn Đề án Kịch tại Khoa Ngoại Ngữ- Đại Học Thái Nguyên. Bài đăng kỷ yếu Hội thảo quốc gia về dạy học qua dự án lần thứ 3, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. ISBN 978-604-62-5767-7

3. Nguyễn Thị Thiết, Đỗ Thị Sơn (2019). Dạy học ngoại ngữ qua môn Đề án Kịch Tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ -ĐHTN.Tạp chí Khoa học và Công Nghệ số 05, 2019, ISSN 1859-2171, tập 198

4. Báo cáo tại Hội thảo quốc gia về dạy học qua dự án tại Đại Học Thái Nguyên (12/2019)

5. Ths.Vú Thị Quyên, Ths. Đỗ Thị Sơn, Ths. Nguyễn Thị Thiết. (2020) . Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao. 983-2020/CXBIPH/1-24/ĐHTN

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại