Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị  Hòa

Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 973748369

Email: hoant.his@tnue.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Thái Nguyên

Website: http://nguyenthihoa.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I/ LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Hòa

Năm sinh: 1990

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên, Phó Bí thư Đoàn trường

Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Email: hoant.his@tnue.edu.vn

II/ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Quá trình đào tạo dài hạn

STT

Từ năm - Đến năm

Chuyên Ngành

Bậc học

Học vị đạt được

Trường đào tạo

Nước đào tạo

Hình thức đào tạo

1

 2008 - 2012

 sư phạm lịch sử

 Đại học

 Cử nhân

 Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 Việt Nam

 Chính quy

2

 2013 - 2015

 Lịch sử Việt Nam

 Thạc sĩ

 Thạc sỹ

 ĐH Sư pham HN

 Việt Nam

 Tập trung

3

 2016 -2020

 Lịch sử VN

 Nghiên cứu sinh

 Nghiên cứu sinh

 ĐHSP-ĐHTN

 Việt Nam

 Không tập trung

2. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

STT

Từ Tháng/năm - Đến Tháng/năm

Chứng chỉ/Chứng nhận

Nơi đào tạo

Hình thức đào tạo

1

 10/2012- 12/2012

 Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 Bồi dưỡng

2

 07/2017 – 10/2017

 Chứng chỉ Đã hoàn thành Khóa học Phương pháp giảng dạy Kỹ năng sống

 Viện nghiên cứu môi trường và các vấn đề xã hội

 Bồi dưỡng

3

 05/2018 - 07/2018

 Certificate of participation Training Courses for Research Writing for Social science researchers at

 Đại học Thái Nguyên

 Từ xa qua mạng và trực tiếp

4

4/2019 - 4/2040

Trung cấp lý luận chính trị

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Không tập trung

III/ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 1/10/2012 - nay: Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

IV/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2016, 2017, 2019

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2017

- Giải Nhất giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên năm 2019, giải Ba năm 2017 và giải Khuyến khích năm 2018

- Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội SVVN, Tỉnh Đoàn và Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

  1. Thông tin bài báo khoa học

STT

Tên bài báo

Tên tạp chí

Tập, Số tạp chí

Trang đăng

Năm

Đồng tác giả

Địa điểm

1

Tập quán ăn uống trong lễ cưới của người Sán Chí ở thôn Đồng Tâm, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào

13-9/2019

12-18

2019

 Đào Ngọc Tân

Trong nước

2

Vai trò của đường số 3 trong chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947

Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào

08-6/2018

143-147

2018

 

Trong nước

3

Tuyến đường Hà Nội – Lạng Sơn trước thế kỉ XX

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tập 186, số 10

71-76

2018

Đặng Thị Lan

Trong nước

4

Quốc lộ 3 thời Pháp thuộc (1897 – 1945)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tập 188, số 12/3

203-208

2018

 

Trong nước

5

Sử dụng tuyển tập "Những lá thư thời chiến Việt Nam" trong giáo dục lịch sử

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tập 172, 12/2

27-32

2017

 

Trong nước

6

Quản lý làng xã huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) qua hương ước cải lương thời cận đại

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tập 157, sô 12/2

45-50

2016

 

Trong nước

7

Tục lệ xã hội ở huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) qua hương ước cải lương thời cận đại

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tập 143, số13/1

27-34

2015

 

Trong nước

8

Quản lý trật tự trị an làng xã huyện Gia Bình (Bắc Ninh) qua hương ước cải lương

Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tập 100, số 12

41

2012

 

Trong nước

9 Khai thác tiền năng du lịch sinh thái ở huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào

Số 16 - 6/2020

 

72 - 79 2020 Vi Thị Nhung Trong nước
10 Quá trình hình thành đường thuộc địa số 4 trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1914) Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á Số 9 (94), 9/2020 51-57 2020   Trong nước

 

  1. Thông tin báo cáo khoa học

STT

Tên báo cáo

Tên hội nghị/Hội thảo

Trang đăng

Kỷ yếu

Năm

Đồng tác giả

Địa điểm

Địa chỉ

1

Định hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tỉnh Tuyên Quang theo tư duy 5W1H

Hội thảo Quốc tế Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang: Tiềm năng, thực trạng và giải pháp

820-827

2019

 

Trong nước

Lâm Bình, Tuyên Quang

2

Từ phong trào "Nhường cơm sẻ áo" năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các chương trình tình nguyện ở Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Hội thảo khoa học Di chúc của Chủ tịch Hồ CHí Minh giá trị lý luận và thực tiễn

828-832

2019

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Trong nước

 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

3

Giao thông đường bộ vùng Đông Bắc Việt Nam thế kỉ XIX”

Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ VII

179-185

2018

Phạm Thùy Trang

Trong nước

Đại học Sư phạm Hà Nội

4

Những lá thư thời chiến Việt Nam và công tác giáo dục thế hệ trẻ

Những lá thư thời chiến với lịch sử, truyền thống và văn hóa dân tộc

163-166

2017

 

Trong nước

Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc - Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam

5

Đường 3 trong chiến dịch Việt Bắc thu - Đông năm 1947

Hội thảo khoa học Thái Nguyên trong Chiến tháng Việt Bắc - Thu Đông 1947

101-110

2017

 

Trong nước

Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - Đại học Thái Nguyên

6

Học tập trải nghiệm của sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Hội thảo khoa học quốc tế Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa

307-313

2017

Nguyễn Hà Giang

Trong nước

Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7

Hoạt động học tập trải nghiệm nhằm nâng cao năng lực sư phạm của sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Hội thảo khoa học Quốc gia Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

185-191

2017

Nguyễn Hà Giang

Trong nước

Trường Đại học Sư phạm Huế

8

Môi trường sống và sức khỏe con người ở huyện Gia Bình (Bắc Ninh) qua hương ước cải lương

Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ IV

127-134

2014

 

Trong nước

Trường Đại học Hải Phòng

9 Hoạt động giao thông vận tải trên các tuyến đường bộ quốc gia vùng Đông Bắc Việt Nam thời Pháp thuộc (1897 – 1945), Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII 165-175 2020   Trong nước Đại học Sư phạm Huế
10 Bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII 272 - 281 2020 Nguyễn Đức Thắng Trong nước Đại học Sư phạm Huế

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

 

1. Hướng dẫn Sinh viên tốt nghiệp

STT

Họ và tên sinh viên 

Chuyên ngành

Tên Khóa luận TN

Năm bảo vệ

1

Nguyễn Thị Hiền

Sư phạm Lịch sử

Tín ngưỡng thành hoàng làng ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2017

2

Nguyễn Anh Tuấn

Sư phạm Lịch sử

Đường số 3 (đoạn qua tỉnh Thái Nguyên) tử năm 1897 - 1945

2018

3

Nguyễn Đức Thành

Sư phạm Lịch sử

Công cuộc xây dựng nông thôn mới ở xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (2009 - 2016)

2018

4

Phạm Thùy Trang

Sư phạm Lịch sử

Giao thông đường bộ vùng Đông Bắc Việt Nam (Thế kỉ XI - Thế kỉ XIX)

2019

5

Đặng Thị Lan

Sư phạm Lịch sử

Đường bộ Hà Nội - Lạng Sơn từ thế kỉ XI đến đầu thế kỉ XX

2019

6

Vi Thị Nhung

Sư phạm Lịch sử

Khai thác tiềm năng du lịch sinh thái ở huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

2020

7

Bùi Thị Nga

Sư phạm Lịch sử

Làng nghề ở xã Bình Long huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

2020

 

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại