Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Lê  Thảo

Họ và tên: Nguyễn Thị Lê Thảo

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0979258396

Email: lethao2303@gmail.com

Học vị: Thạc Sỹ

Chức danh:

Địa chỉ: Tổ 17 phường Thịnh Đán- TPTN

Website: http://nguyenthilethao.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Lê Thảo

Năm sinh: 1983

Học vi: Thạc Sĩ

Chức vụ: Giảng Viên

Đơn vị công tác: Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật

E-mail: lethao.2303@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

- Từ năm 2004 - 2008: Học đại học sư phạm Thái Nguyên

- Từ 2010 - 2012: Học Thạc sĩ tại ĐH khoa học và xã hội nhân văn Hà Nội

- Hiện nay công tác tại Khoa cơ bản trường CĐ kinh tế kỹ thuật.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại