Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Thu  Huyền

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền

Chức vụ: chuyên viên

Di động: 0915532988

Email: nguyenthuhuyen.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://nguyenthuhuyen-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huyền

Năm sinh: Nữ

Năm sinh: 31/01/1984

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Chức vụ: Chuyên viên tổ Hành chính - Tổng hợp

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

2. Quá trình đào tạo

Đào tạo dài hạn

- Tốt nghiệp Đại học năm 2009 tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

- Tốt ngiệp văn bằng 2 tiếng Anh năm 2012 tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2018 tại Trường Đại học CNTT & TT - Đại học Thái Nguyên, chuyên ngành Khoa học máy tính.

3. Khen thưởng 

1. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái nguyên năm học 2017-2018.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại