Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Việt  Dũng

Họ và tên: Nguyễn Việt Dũng

Chức vụ: Phó trưởng Phòng KHCN&HTQT

Di động: 0915644857

Email: vietdung7981@gmail.com

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành Phố Thái Nguyên, Việt Nam

Website: http://nguyenvietdungdhkt.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

LÝ LỊCH KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

  1. Lý lịch sơ lược:

Họ và tên: NGUYỄN VIỆT DŨNG                                    Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 07/07/1981                                  Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên              Dân tộc: Kinh

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó trưởng Phòng KHCN&HTQT, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 11, Phường Đồng Quang, Thành Phố Thái Nguyên.

Điện thoại cơ quan:…………………               Điện thoại nhà riêng: ……………

Điện thoại di động: 0915.644.857

Fax:…………………………………          Email: Nguyenvietdung@tueba.edu.vn

  1. Quá trình đào tạo:
  1. Trung học chuyên nghiệp

Hệ đào tạo:…………………………. Thời gian đào tạo từ …../….. đến …./……

Nơi học (trường, thành phố):………………………………………………………

Ngành học: ………………………………………………………………………..

  1. Đại học

Ngành đào tạo: Tài chính – Ngân hàng

Hệ đào tạo: Chính quy                  Thời gian đào tạo từ tháng 10/2000 đến 06/2004

Năm tốt nghiệp: 2004

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Nơi học (trường, thành phố): Học viện tài chính

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao lợi nhuận tại Công ty cổ phần In Hà Nội.

Người hướng dẫn: TS Bùi Văn Vần

  1. Thạc sỹ

Ngành học: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng

Thời gian đào tạo từ tháng 10/2006 đến 10/2009

Trung bình chung các môn học: 7,71

Năm tốt nghiệp: 2009

Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

Tên luận văn: Nâng cao chất lượng phân tích tài chính tại Công ty Viễn thông Điện lực

Người hướng dẫn: TS Đặng Ngọc Đức

  1. Tiến sỹ

Ngành học: Tài chính – Ngân hàng

Thời gian đào tạo từ tháng 05/2013 đến 05/2016

Nơi học (trường, thành phố): Học viện Tài chính

Tên đề tài: Giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS Vũ Công Ty

Người hướng dẫn khoa học 2: TS Trần Tiến Cường

  1. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh – B2
  2. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; sổ bằng, ngày và nơi cấp:

6.1. Trình độ thạc sĩ

Học vị: Thạc sỹ kinh tế.

Số hiệu bằng: 047931.

Cấp ngày: 25/05/2009.

Nơi cấp: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân

6.2. Trình độ tiến sĩ

Học vị: Tiến sĩ kinh tế.

Số hiệu bằng: 007188

Ngày quyết định học vị tiến sĩ: 15/05/2017

Ngày cấp bằng tiến sĩ: 08/11/2017

Nơi cấp: Học viện tài chính

  1. Quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học: 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 10/2004 đến 07/2012

Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Giảng viên

Từ tháng 07/2012 đến 12/2015

Khoa Ngân hàng Tài chính, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Giảng viên

Từ tháng 12/2015 đến 10/2017

Khoa Ngân hàng Tài chính, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Giảng viên, Phó trưởng bộ môn

Từ tháng 11/2017 đến nay

Phòng Khoa học công nghệ và HTQT, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Phó trưởng phòng KHCN&HTQT

+ Số năm kinh nghiệm công tác: 17 năm

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại