Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Ngọc  Hường

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hường

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổng hợp

Di động: 0945835888

Email: nnhuongt.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Website: http://nnhuongt-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hường

Đơn vị: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Năm sinh: 1981

Email: nnhuongt.sfl@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1999 - 2003 : Học đại học chính quy tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - Chuyên ngành: Sư phạm Tin

2005 - 2007 : Học Thạc sĩ tại Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên - Chuyên ngành: Khoa học máy tính

2008 - 2011: Học đại học văn bằng 2 tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - Ngành: Ngôn ngữ Anh

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

TT

Tên đề tài

Năm

Vai trò trong đề tài

Cấp đề tài

1

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác kê khai khối lượng lao động của giảng viên Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

2015

Chủ trì

Cơ sở

2

Cải tiến và phát triển môi Cơ sở học ngoại ngữ thông qua phương pháp tích hợp nhằm nâng cao năng lực tiếng Hán cho sinh viên chuyên ngành Hán ngữ tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

2018

Thành viên

Đại học Thái Nguyên

3

Nghiên cứu hệ thống Elearning, khảo thí của Khoa Ngoại ngữ qua hoạt động thí điểm đào tạo sinh viên tiếng Anh năm thứ nhất.

2018

Chủ trì

Cơ sở

4

Nghiên cứu và ứng dụng một số kỹ thuật mã nguồn mở vào phát triển website bằng tiếng nước ngoài của Khoa Ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

2019

Chủ trì

Cơ sở

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền thông đa phương tiện đến việc đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ của sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ thuộc Đại học Thái Nguyên

Đang thực hiện

Chủ trì

Đại học Thái Nguyên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Nguyễn Ngọc Hường (2019), "Vai trò của mã nguồn mở trong việc xây dựng và phát triển trang tin điện tử bằng tiếng nước ngoài tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên", Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giảng dạy các môn Khoa học xã hội tại Khoa Ngoại ngữ - Định hướng và thách thức, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 420-424, ISBN: 978-604-9892-04-2

2. Nguyễn Ngọc Hường, Nguyễn Thị Huyền Trang (2017), Chất lượng tài liệu điện tử trong môi trường thư viện số đáp ứng yêu cầu dạy học hiện đại, Kỷ yếu Hội thảo Chuyển đổi từ thư viện truyền thống sang thư viện số - Thời cơ và thách thức, NXB Đại học Thái Nguyên, tr. 235-240, ISBN: 978-604915574-1

3. Mai Thị Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Hường (2016), Mở rộng môi trường học tiếng Hán thông qua ứng dụng đa phương tiện tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, 157(12), tr. 167 - 171 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại