Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Hằng

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Di động: 0912664684

Email: nthang@ictu.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Website: http://nthang.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng

Năm sinh: 1983

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Chức danh: Giảng viên chính

Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

Email: nthang@ictu.edu.vn

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Đề tài KH&CN cấp Bộ:

Chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu mô hình gắn kết giữa trường đại học và doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực”, (2022).

Đề tài KH&CN cấp Tỉnh:

Thành viên tham gia đề tài: “Xây dựng hệ thống tái hiện 3D di tích lịch sử đồi A1, thành phố Điện Biên phủ nhằm hỗ trợ phát triển và quảng bá du lịch”, (2020-2022).

+ Đề tài KH&CN cấp Đại học:

 • Thành viên tham gia đề tài: “Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế nhằm hỗ trợ học tập, giảng dạy và nghiên cứu” (2012-2013, Mã số: ĐH-TN08-01)
 • Thành viên tham gia đề tài: “Xây dựng giải pháp marketing điện tử trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng tuyển sinh đầu vào tại các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên”, (2014-2015, Mã số: ĐH2014-TN08-08)

+ Đề tài KH&CN cấp cơ sở:

 • Chủ nhiệm đề tài: “Xây dựng chương trình mô phỏng bài toán cung cầu nhằm hỗ trợ giảng dạy môn học Kinh tế vi mô”, (2012, Mã số: T2012-08-50)
 • Chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu mối quan hệ tương quan giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đối với ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên”, (2018, Mã số: T2018-07-05)
 • Chủ nhiệm đề tài: “Đánh giá tác động của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tập đoàn Samsung đến sự phát triển nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2013 đến nay”, (2019, Mã số: T2019-07-25)

+ Đề án/dự án đã tham gia:

 • Đề án "Quy hoạch Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020" (2015/2017).
 • Hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và Cộng Hòa Liên Bang Đức (2018).

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Các bài báo khoa học đã xuất bản

 

STT

Tên công trình

Vai trò

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Mô hình du lịch Vạn Chài - một hướng đi mới trong phát triển du lịch ở Sầm Sơn - Thanh Hoá

Tác giả chính

2004

Tạp chí Khoa học - công nghệ - Đại học Thái Nguyên

2

Cảng biển - động lực của sự phát triển kinh tế miền Trung

Tác giả chính

2009

Tạp chí Khoa học - công nghệ - Đại học Thái Nguyên

3

Lạm phát – nguyên nhân gây bất ổn nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam

Tác giả chính

2009

Tạp chí Khoa học - công nghệ - Đại học Thái Nguyên

4

Công nghiệp với sự phát triển kinh tế Thái Nguyên trong thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu

Tác giả chính

2010

Tạp chí Khoa học - công nghệ - Đại học Thái Nguyên

5

Sản xuất sạch hơn – định hướng mới trong phát triển công nghiệp tại Thái Nguyên theo quan điểm phát triển bền vững

Tác giả chính

2011

Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên

6

Giải pháp xác định điểm cân bằng Cung - Cầu và dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập toàn cầu

Tác giả chính

2012

Tạp chí Khoa học - công nghệ - Đại học Thái Nguyên

7

Mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng của Ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác giả chính

2014

Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên

8

Thuật toán phân đoạn khách hàng trong marketing điện tử dựa vào quan hệ khách hàng sử dụng luật kết hợp

Tham gia

2015

Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên

9

Giải pháp xúc tiến tuyển sinh dựa vào Marketing điện tử trên cơ sở quan hệ giữa các học sinh trung học phổ thông

Tham gia

2015

Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên

10

Applying the goal management model on the business governance in Vietnam in the context of international integration

Tác giả chính

2014

World Scientific News

11

Giải pháp đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp ở Hà Nội trong thời kỳ hội nhập

Tác giả chính

2015

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Học Viện Chính sách và phát triển – Bộ Kế hoạch và đầu tư

12

Giải pháp nâng cao tính liên kết và chuỗi giá trị ngành chè tỉnh Thái Nguyên qua lý thuyết chuỗi giá trị

Tác giả chính

2015

Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên

13

Xây dựng chiến lược Marketing nhằm thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Tác giả chính

2016

Tạp chí kinh tế và dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14

Tác động của FDI trực tiếp nước ngoài đến ngành công nghiệp Thái Nguyên

Tác giả chính

2016

Tạp chí Quản lý kinh tế

15

Ứng dụng mô hình hồi quy trong dự báo sự phát triển ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Thái Nguyên

Tác giả chính

2016

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

16

Một số dự báo phát triển ngành công nghiệp Thái Nguyên cho giai đoạn 2016-2020

Tác giả chính

2016

Tạp chí kinh tế và dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

17

Đánh giá chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Thái Nguyên thời kỳ hội nhập toàn cầu

Tác giả chính

2017

Tạp chí Công thương

18

Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp Thái Nguyên

Tác giả chính

2017

Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên

19

Cơ hội và thách thức trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp dệt may Thái Nguyên khi gia nhập hiệp định thương mại xuyên Thái bình dương (TPP)

Tham gia

2017

Tạp chí Khoa học Công Nghệ - Đại học Thái Nguyên

20

How to develop Thai Nguyen tea product

Tác giả chính

2017

Hội thảo khoa học Học Quốc tế Policies and solutions to increaseadded value and sustainable development of agriculture in VietNam

21

Evaluation of the electronics industry in Viet Nam in Thai Nguyen by

Tác giả chính

2017

International Journal of Recent Scientific Research

22

Kiểm định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Tác giả chính

2017

Tạp chí Công thương

23

The global sector of the golobal integration introduction and proposed some development solutions in Vietnam, contact Thai Nguyen province

Tác giả chính

2017

International Journal of Research in Business, Economics and Management

24

Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

Tác giả chính

2017

Hội thảo khoa học Quốc gia: Khoa học và quản trị kinh doanh lần thứ VI

25

Theoretial research on weekly analysis by time and application to the industrial processing industry of Thai Nguyen

Tác giả chính

2018

International Journal of Research in Business, Economics and Management

26

Studying  The  Selection  of  The  Priority  Industry   And  Lessons  Learned  for  Local  And  Excessive   Thai  Nguyen

Tác giả chính

2018

Journal  of  Business   Management  and   Economic  Research  

27

Tác động của đầu tư FDI từ tập đoàn Samsung tới nền kinh tế tỉnh Thái Nguyên

Tác giả chính

2018

Tạp chí Khoa học Thương Mại

28

International integration and development of industrial clusters in Thai Nguyen province

Tác giả chính

2018

International Journal of Research in Business, Economics and Management 

29

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn vốn FDI đối với phát triển kinh tế, vận dụng tại tỉnh Thái Nguyên

Tác giả chính

2018

Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia, NXB Lao động - Xã hội

30

Research on globalization and international economic integration into the economic situation of thai nguyen province

Tác giả chính

2018

International Journal of Scientific and Education Research

31

Recommending the practice process in management of recreation records in enterprises

Tác giả chính

2019

International Journal of Applied Science and Research

32

Research and Promotion of Administrative Procedures for Facilities and Applications for Administrative Agencies in Vietnam

Tác giả chính

2019

Journal of Business Management and Economic Research

33

Research system for management of wages and applications in management of wages in vietnamese enterprises

Tác giả chính

2019

International journal of applied science and research          

34

Research on a number of applicable forecasting techniques in economic analysis, supporting enterprises to decide management

Tác giả chính

2019

International Scientific Journal

35

Assessment On the Impact of Foreign Direct Investment Capital Sources from Sam Sung Group to The Economic Development of Thai Nguyen Province

Tác giả chính

2019

International Journal of Research in Business, Economics and Management

36

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thái Nguyên - bài học cho các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Tác giả chính

2019

Tạp chí Khoa học Thương mại

37

The Operations need to Related to the Official Administrative Secretary of the World's Global Integration

Tác giả chính

2019

Journal of Public Administration

38

Analyzing Financial Factors to Improve Production and Business Efficiency

Tác giả chính

2020

International Journal of Economics and Business Administration

39

Research and proposed solutions for improvementof the competitiveness of regions in Vietnam

Tác giả chính

2020

World Scientific News

40

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với website thương mại điện tử của doanh nghiệp - Một nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên

Tác giả chính

2020

Tạp chí Khoa học Thương mại

41

Evaluation of the Ability to Respond the Job Placement of Students to Enterprises during Integration 4.0

Tác giả chính

2020

WSEAS Transactions on Environment and Development

42

Inspection of the Level of Effects of Service Quality to Customer Satisfaction in Retail Supermarkets

Tác giả chính

2020

SIASAT Journal of Social

43

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp quản lý hồ sơ tài liệu, ứng dụng tại văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên

Tác giả chính

2020

TNU Journal of Science and Technology

44

Applying the goal management model on the business governance in Vietnam in the context of international integration

Tác giả chính

2020

World Scientific News, WSN 149 (2020).

45

Tác động của đẩu tư trực tiếp nước ngoài đến một số chỉ tiêu phát triển kinh tế

Tác giả chính

2020

Tạp chí Khoa học Thương Mại, số 145 (9/2020).

46

Ứng dụng Blockchain trong xây dựng hệ thống thông tin quản lý

Tham gia

2020

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc Gia – Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý ISBM2020, 1-15.

47

Đánh giá tác động của mạng truyền thông xã hội số đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp

Tác giả chính

2020

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc Gia – Hệ thống thông tin trong kinh doanh và quản lý ISBM2020, 53-64.

48

Factors that affect Stock Price and Beta CAPM of Vietnam Banks and Enhancing Management Information System – Case of Asia Commercial Bank

Tác giả chính

2021

Management Innovation and Technologies, Vol. 11 No. 2 (2021)

49

Educating and training labor force Under Covid 19; Impacts to Meet Market Demand in Vietnam during Globalization and Integration Era

Tác giả chính

2021

Journal for Educators, Teachers and Trainers JETT, Vol. 12 (1)

50

Effective Management Via a Business Model of Food and Drink Processing from Lychee Products in the Northern Areas of Vietnam

Tác giả chính

2021

Alinteri Journal of Agriculture Sciences, 36(1), pp. 406-411, 2021.

51

Digital Education to improve the Quality of Human Resources Implementing Digital Transformation in the Context of Industrial Revolution 4.0

Tác giả chính

2021

Management Innovation and Technologies, 11(2), pp. 312 - 323, 2021

52

General Solutions for Enhancing Quality of Teachers During Globalization in Emerging Markets Including Vietnam - and Some Pedagogy Psychological Issues

Tham gia

2021

PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021), 58(4), pp. 2343-2349, 2021.

53

Digital Transformation in the Business: A Solution for Developing Cash Accounting Information Systems and Digitizing Documents

Tham gia

2021

DOI : 10.32508/stdj.v24i2.2526, Science & Technology Development Journal, 24(2), pp. 1962-1974, 2021.

54

Nghiên cứu về phát triển kinh tế xanh nhằm hướng tới chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững: Trường hợp nghiên cứu điển hình tại tỉnh Thái Nguyên

Tham gia

2021

Kinh tế Phát triển, Số 286, tháng 4/2021, pp. 46 – 57, 2021

55

Better Risk Management of Banks and Sustainability - A Case Study in Vietnam

Tác giả chính

2021

Technology and  Management Journal

56

Optimizing the Transaction with Customers Directions to Digital Transformation for Enterprises, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.11 (2021), 5676-5680

Tác giả chính

2021

Mathematics Education

57

The Transparency and Management of Derivatives Market in the Era of Digital Transformation in Vietnam

Tác giả chính

2021

Management Innovation and Technologies

58

Universal education development to enhance the quality of human resources in the context of digital transformation and industrial revolution 4.0

Tác giả chính

2021

The USV Annals of Economics and Public Administration, 1(33), 88-95

59

Nghiên cứu sự hài lòng của người học về chất lượng đào tạo tại các trường đại học trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tác giả chính

2021

Tạp chí Khoa học Thương Mại, số 156 (2021).

2. Giáo trình đã xuất bản

 1. Giáo trình Phân vùng kinh tế (2012), NXB Khoa học - Kỹ thuật, Hà Nội.
 2. Giáo trình Phân tích dữ liệu và dự báo kinh tế (2013), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
 3. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dữ liệu cây dược liệu (2014), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
 4. Giáo trình Quản trị văn phòng (2016), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Hướng dẫn cao học: 06 học viên
 

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại