Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Phạm Trường  Sinh

Họ và tên: Phạm Trường Sinh

Chức vụ: Trưởng phòng CTHSSV

Di động: 0982682325

Email: phamtruongsinh.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên tiếng Pháp

Địa chỉ: Phòng CTHSSV

Website: http://phamtruongsinh-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

Hiện tại tôi đang phụ trách công tác học sinh sinh viên của Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, kiêm nhiệm giảng dạy tiếng Pháp cho bộ môn tiếng Pháp của Khoa Ngoại ngữ Đai học Thái Nguyên.

1. Trường đã theo học: Trường ĐHNN - ĐH Quốc gia Hà Nội.

2. Ngành đào tạo: Tiếng Pháp

3. Bằng cấp:  Đại học (1999-2003) và Sau đại học (Thạc sĩ: 2004-2006) chuyên ngành PPGD tiếng Pháp

4. Các văn bằng, chứng chỉ khác: Văn bằng 2 tiếng Anh và Chứng chỉ UDCNTT cơ bản do ĐHTN cấp

5. Chức vụ hiện tại: Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng Tổ CTHSSV

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

 

 

stt

tên đề tài

cấp

năm

trách nhiệm tham gia

1

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học  Tiếng Pháp sơ cấp 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

cơ sở

2009

chủ nhiệm đề tài

2

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học  Tiếng Pháp sơ cấp 2 theo hướng tích cực hóa nhận thức người học

cơ sở

2011

chủ nhiệm đề tài


 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại