Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Phạm Thị Thúy

Họ và tên: Phạm Thị Thúy

Chức vụ: Chuyên viên

Di động: 0912.805.592

Email: thuy.pt@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh:

Địa chỉ: Ban CSVC - ĐHTN

Website: http://thuyptcsvc.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phạm ThỊ Thuý       

Năm sinh: 1972

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                    

Chức danh khoa học cao nhất: Phó giáo sư;

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị công tác: Ban CSVC - Đại học Thái nguyên

E-mail: Thuy.pt@tnu.edu.vn.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chinh quy

Nơi đào tạo: Trường ĐH Nông Lâm  - ĐH Thái nguyên

Ngành học: Kê toán Doanh Nghiêp   

Nước đào tạo: Việt nam                                             Năm tốt nghiệp: 2001

Nơi đào tạo: Trường ĐH Mơr Hà Nội

Bằng đại học 2: Tiếng Anh                                         Năm tốt nghiệp: 2013

2. Sau đại học

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý kinh tê              Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Đại học Thái Nguyên

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 196 -2001

Công ty đá quý và vàng Viêt Băc -

 Thái Nguyên

NV kê toán

Từ 2002- 2015

Trường PT  Vùng cao Viêtj Bắc

NV kê toán

Từ 2016 - nay

Trường ĐH Thái Nguyên

Ban CSVC - ĐHTN

 

 

 

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1/ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY HOÀNG ĐẰNG (Fibraurea tinctoria Lour) Vũ Văn Thông1* , Phạm Thị Thúy2 , Vũ Phạm Thảo Vy3 , Vũ Thị Nguyên1 1 Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên, 2Đại học Thái Nguyên,3 Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

2/NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH LÀM CƠ SỞ CHO CÔNG TÁC BẢO TỒN, KHAI THÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN GEN CÂY RÂU MÈO (Orthosiphon stamineus Benth) TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Phạm Thị Thúy1 , Vũ Văn Thông2* , Vũ Phạm Thảo Vy3 1Đại học Thái Nguyên, 2 Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên, 3 Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại