Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Tô Vũ  Thành

Họ và tên: Tô Vũ Thành

Chức vụ: Trưởng Bộ môn tiếng Trung

Di động: 0914806123

Email: tovuthanh.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Bộ môn tiếng Trung

Website: http://tovuthanh-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. Lý lịch sơ lược

Họ và tên: Tô Vũ Thành

Giới tính: Nam

Năm sinh: 11-09-1981

Đơn vị công tác: Khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Chức vụ: Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn BP KNN, Trưởng Bộ môn tiếng Trung

Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

 

STT Tên đề tài nghiên cứu     Năm hoàn thành     Đề tài cấp (Nhà nước, bộ ngành, trường)     Trách nhiệm tham gia     trong đề tài
1 Đối chiếu so sánh ý nghĩa văn hóa con số trong tiếng Hán và tiếng Việt 2013 Cấp Đại học Chủ nhiệm đề tài
2 Thiết kế các mô hình ngoại ngữ cộng đồng cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung Quốc khoa ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên 2019 Cấp Đại học Chủ nhiệm đề tài

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Tô Vũ Thành (2016) Khái lươc về hệ thống số từ trong tiếng Hán, NXB Đại học Thái Nguyên

2. Tô Vũ Thành, Lê Văn Thăng, Nguyên Minh Sơn (2018) Ý nghĩa văn hóa của con số trong tiếng Trung và tiếng Việt, NXB Đại học Thái Nguyên

3. Tô Vũ Thành, Mai Thị Ngọc Anh, Đào Thị Hồng Phượng, Nguyễn Thị Hải Yến (2019), Học tiếng Trung, mô hình ngoại ngữ cộng đồng: Sáng tạo và Đam mê

4. Tô Vũ Thành, Luan_yuan_Hui (2012), Bài báo: "从“一”看中越数字及其文化含义的异同(An Analysis on Difference and Similarity of Digital Culture between China and Vietnam from the Digit "One", 文山学院学报(journal of wenshan university, 云南文山市学府路66.

5. Tô Vũ Thành, (2012), "So sánh ý nghĩa văn hóa của con số 3 trong tiếng Trung và tiếng Việt", Nghiên cứu Trung Quốc.

6. Tô Vũ Thành (2012)Nguồn gốc sự hình thành và phát triển hình thái chữ viết của các con số trong văn tự Hán. Khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

STT Họ và tên học viên Chuyên ngành     Tên đề tài Năm bảo vệ
1 Đinh Phúc Tùng         Ngôn ngữ học     NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC ( AQ CHÍNH TRUYỆN, CỐ HƯƠNG, NGÀY MAI ) CỦA LỖ TẤN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ĐỐI CHIẾU NGÔN NGỮ 2019

 

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại