Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Trần Thị  Hạnh

Họ và tên: Trần Thị Hạnh

Chức vụ:

Di động: 979583789

Email: tranhanh.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Tổ 7- P. Gia Sàng - TPTN

Website: http://tranthihanh.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Thị Hạnh

Năm sinh: 1988

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN

Email: tranhanh.sfl@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ năm 2006 đến 2010: học tại Trường Đại học Sư Phạm - ĐHTN

Từ năm 2012 đến năm 2014: học thạc sĩ tại ĐHNN - ĐHQGHN

Từ năm 2019 đến nay: đang học NCS tại ĐH Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 2010 đến nay là giảng viên tại Khoa Ngoại Ngữ - ĐHTN

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Năm học 2018 - 2019 đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Các đề tài NCKH đã tham gia

STT Tên đề tài nghiên cứu Năm hoàn thành Đề tài cấp  Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Thiết kế giáo trình môn NPTA 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học 2016 Trường Chủ nhiệm đề tài
2 Lỗi ngữ pháp trong viết đoạn văn của sinh viên năm thứ nhất tại KNN - ĐHTN 2017 Trường Chủ nhiệm đề tài
3 Nghiên cứu và thiết kế sách bài tập môn Văn học Anh 2018 Trường Chủ nhiệm đề tài
4 Nghiên cứu về lỗi sử dụng động từ trong kỹ năng viết của sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh-Hàn tại KNN - ĐHTN 2019 Trường  Chủ nhiệm đề tài

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Các bài báo và báo cáo hội thảo trong nước

1. Trần Thị Hạnh (2017). Nhận thức của sinh viên về việc ứng dụng Edmodo như một công cụ hỗ trợ trong học tập. Tạp chí KH&CN ĐHTN số 14 năm 2017. ISSN 1859 - 2171

2. Trần Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Tiến (2018). Nhận thức của sinh viên về việc ứng dụng phương pháp dạy học theo đề án trong giảng dạy tại KNN - ĐHTN. Tạp chí KH&CN số 03 năm 2018. ISN 1859-2171

3. Trần Thị Hạnh (2019). Nghiên cứu về lỗi sử dụng động từ trong kỹ năng viết của sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh - Hàn tại KNN - ĐHTN. Hội thảo "Giảng dạy các môn khoa học xã hội tại KNN-ĐHTN: Định hướng và thách thức" năm 2019. ISBN 978-604-9892-04-2

II. Các bài báo và báo cáo hội thảo quốc tế

1. Trần Thị Hạnh, Diêm Thị Thu Thủy (2017). Dạy học theo đề án trong kỹ năng Viết. Hội thảo quốc tế OpenTESOL lần thứ 5 năm 2017. ISBN 978-604-922-509-3

2. Trần Thị Hạnh (2018). Dạy thơ thông qua phương pháp học theo đề án. Hội thảo quốc tế VinhTESOL năm 2018. ISBN 978-604-923-458-3

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại