Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Vũ Thị Hậu

Họ và tên: Vũ Thị Hậu

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 0342068468

Email: hauvt@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Tổ 13 phường Bình Minh, TP Lào Cai

Website: http://vu-thi-hau.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: VŨ THỊ HẬU                                   Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 21/01/1987                    Nơi sinh: Bảo Yên – Lào Cai.

Quê quán: Hải Đông – Hải Hậu – Nam Định     Dân tộc: Kinh

Học vị: Thạc sỹ                                                   Năm, nước nhận học vị: 2019 , Việt Nam

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Sư Phạm – Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Chỗ ở hiện tại: Tổ 13 – Phường Bình Minh – TP. Lào Cai

Email: hauvt@tnu.edu.vn

Điện thoại: 0342.068.468

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy                    

Ngành học: Sư phạm Vật Lý        

Nơi đào tạo: Đại học Tây Bắc

Nước đào tạo: Việt Nam            

Năm tốt nghiệp: 2010

  1. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Vật lý chất rắn

Năm cấp bằng: 2019

Nơi đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội.

3. Ngoại ngữ:

1. Chứng chỉ Tiếng Anh B1

2. Chứng chỉ Tin học CB

       Mức độ sử dụng: BT

       Mức độ sử dụng: BT

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

10/2010 - 4/2018

Trường Cao đẳng Sư phạm

Giảng viên

5/2018 - 5/2021

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Giảng viên

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Thiết kế giáo án điện tử học phần “Vật lý đại cương” dành cho sinh viên năm thứ nhất hệ Cao đẳng Tin – Kĩ thuật công nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

2014

Cấp trường

Chủ nhiệm

2

Thiết kế bài giảng điện tử học phần “Cơ – Nhiệt” dạy học cho sinh viên năm thứ nhất hệ Cao đẳng Công nghệ thiết bị trường học trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai.

2015

Cấp trường

Chủ nhiệm

3

Dạy học học phần Phương pháp Tự nhiên - Xã hội ở Tiều học theo định hướng phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên ngành Cao đẳng Sư phạm Tiểu học ở trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai

2016

Cấp trường

Chủ nhiệm

4

Tài liệu “Dạy học môn Khoa học 4 bằng Tiếng Anh (theo VNEN)”

2017

Cấp trường

Thành viên

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại