Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Chu Mạnh  Nhương

Name: Chu Mạnh Nhương

Position: Lecturer

Tel: 911231878

Email: nhuongcm@tnue.edu.vn

Degree: Doctor

Title: Lecturer

Office Address: Thai Nguyen

Website: http://chumanhnhuong.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

   I. Thông tin chung

Họ và tên: Chu Mạnh Nhương

Giới tính:  Nam

Năm sinh: 25 – 10 - 1983

Nơi sinh: Vĩnh Khúc – Văn Giang – Hưng Yên

Quê quán: Vĩnh Khúc – Văn Giang – Hưng Yên

Đơn vị công tác: Khoa Hóa học – Trường ĐHSP – ĐH Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ, năm: 2015                         ; Chuyên ngành: Hóa Phân tích

Chức danh khoa học: Giảng viên chính   ; Công nhận năm: 2020

Môn học giảng dạy: Các học phần thuộc Hóa học Phân tích và Phương pháp giảng dạy hóa học.

Lĩnh vực nghiên cứu: Tách và phân tích tạp chất trong các vật liệu có độ tinh khiết cao; Phân tích đánh giá kim loại trong cây thuốc; Phương pháp giảng dạy hóa học trường phổ thông; Chế tạo và xây dựng các đồ dùng DH bộ môn và bộ dụng cụ xử lý môi trường hóa học sau thí nghiệm ở trường ĐH và trường PT.

Ngoại ngữ: Tiếng Nga (B); Tiếng Anh (văn bằng 2).

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 44E, ngách 24, ngõ 321, Dương Tự Minh, Tổ 8, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0911 231 878 – 0986 519 251

Email:   chumanhnhuongkhoahoa@gmail.com;

chumanhnhuong@dhsptn.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học: năm 2005, tại trường ĐHSP - ĐHTN

- Tốt nghiệp Thạc sỹ: năm 2007, tại trường ĐHSP - ĐHTN

- Tốt nghiệp Tiến sỹ: năm 2015, tại Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam  Dr. Chu Manh Nhuong was born in 1983. He is currently working at Faculty of Chemistry - Thai NguyenUniversity (TNU) of Education, where he is also teaching and stydying as a lecture. After leaving high school, he enrolled as chemistry student and earned his Bachelor Degree at TNU of Education during from 2001-2005. He subsequently pursued a Master program of Analytical Chemistry at TNU of Education during the period from 2005-2007. He received his PhD degree of Analytical Chemistry at Viet Nam Atomic Energy Institute (VINATOM) in 2015.

  III/ Describe yourself

  Dr. Chu Manh Nhuong has published more than 41 research and review articles in domestic and international journals during his career. The research topics include: (i) determination of impurities in high purity materials by ICP-MS, (ii) nanotechnologies and composite materials, (iii) analysis environment of water, land, rock,... and (iv) nanotechnologies applicions for treatment of dye pigment in wastewater.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Go back

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Đã chủ trì 2 Đề tài Cấp Đại học Thái Nguyên:

1 - Đã chủ trì và nghiệm thu thành công trước thời hạn 01 đề tài Cấp Đại học. Tên đề tài: Nghiên cứu xác định một số tạp chất trong Zirconi tinh khiết sau khi tách nền bằng phương pháp chiết lỏng – lỏng. Mã số: ĐH2011-04-12. Nghiệm thu ngày 23 tháng 12 năm 2012 (trước thời hạn 3 tháng). Kết quả đạt loại Xuất sắc.

2 - Đã chủ trì và nghiệm thu thành công 01 đề tài Cấp Đại học. Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích xác định tạp chất trong một số vật liệu Zirconi độ sạch cao bằng phương pháp ICP-MS. Mã số: ĐH2016 - TN04-05. Nghiệm thu đúng tiến độ ngày 21 tháng 12 năm 2018. Kết quả đạt loại Xuất sắc.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I/ Bài báo đăng Tạp chí quốc tế:

1

Manh Nhuong Chu, Lan T. H. Nguyen, Xuan Truong Mai, Van Thuan Doan,
Long Giang Bach, Duy Chinh Nguyen and Duc Cuong Nguyen (2018), “Nano ZrO2 Synthesis by Extraction of Zr(IV) from ZrO(NO3)2 by PC88A, and Determination of Extraction Impurities by ICP-MS”, Metals, 8, 851, pp. 1-15 (SCIE, IF = 2,259, Q1, ISSN 2075 -4701).

2

Chu Manh Nhuong, Nguyen Thi Hien Lan, Mai Xuan Truong (2018),“Determination of Impurities in High Purity ZrCl4 Material by ICP-MS after Separation of the Matrix using D2EHPA and ZrO2 Nanostructure Product”, Journal of Applicable Chemistry (JOAC), Vol.7(3), pp. 587-598 (ISSN 2278 -1862).

3

Chu Manh Nhuong, Nguyen Thi Hien Lan, Nguyen Đat Son, Mai Xuan Truong (2017), Investigation of direct detemination of many impurities in high purity ZrCl4 material and after separation of the matrix Zr using solvent extraction using 2-ethyl hexyl phosphonic acid mono 2-ethyl hexyl ester (PC88A) by ICP-MS, International Journal of Advanced Research (IJAR), Vol. 5(12), pp. 1401-1409 (ISSN 2320 -5407).

4

Loan T. T. Nguyen , Lan T. H. Nguyen, Nhuong Chu Manh, Dung Nguyen Quoc, Hai Nguyen Quang, Hang T. T. Nguyen, Duy Chinh Nguyen and Long Giang Bach (2019), “A Facile Synthesis, Characterization, and Photocatalytic Activity of Magnesium Ferrite Nanoparticles via the Solution Combustion Method”, Journal of Chemistry, Volume 2019, Article ID 3428681, 8 pages, https://doi.org/10.1155/2019/3428681 ((SCIE, IF = 1,726, Q3, Print - ISSN: 2090-9063; Online- ISSN: 2090-9071).

5

T.H.T. Nguyen, T.T.U. Dao, G.V. Pham, T.S. Do, T.T.L. Nguyen, T.H.L Nguyen, M. N. Chu and D. Nguyen Quoc, N.A Tien, “Effect of pH on the adsorption behaviour of Congo Red Dye on the MgAl layered double hydroxide”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 736 (2020) 022077; 8 pages; https://doi:10.1088/1757-899X/736/2/022077; IF = 4,081; (https://www.journals.elsevier.com/materials-science-and-engineering-a/)

II/ Bài báo đăng Hội nghị quốc tế:

1. Báo cáo Oral tại Hội nghị Hóa học Quốc tế Việt Nam – Malaysia VMICC, from 7th to 9th November 2014 in Hanoi, Vietnam, Separation of zirconium from impurities in HNO3 by solvent extraction with tbp, D2EHPA, PC88A for detemination of them by ICP-MS”.

2. Báo cáo Oral tại Hội nghị Quốc tế Multi-scale Modelling of Materials for Sustainable Development” (ACCMS-TM 2018) to be held within the period from 7th to 9th September 2018 in Hanoi, Vietnam, Determination of impurities in high purity ZrO2 by ICP-MS after separation by solvent extraction with 2-ethylhexyl phosphonic acid mono 2-ethylhexyl ester (PC88A) and adsorption of colorants by ZrO2 nanostructure”.

III/ Bài báo đăng Tạp chí trong nước: Từ 2006 đến nay đã công bố được 37 bài báo và 04 báo cáo khoa học trong các Hội nghị ngành toàn quốc.

STT

Tên công trình khoa học

1

Lê Hữu Thiềng, Chu Mạnh Nhương  (2006), “Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất của lantan với L-triptophan”, Tạp chí KHCN-ĐHTN.

2

Lê Hữu Thiềng, Chu Mạnh Nhương, Lê Thị Phượng (2007), “Ảnh hưởng của phức chất H3[La(Trp)3(NO3)3].3H2O đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất lạc”, Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học.

3

Báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ II, ngày 1-2/10/2012, “Nghiên cứu tách Zirconi khỏi các tạp chất từ các môi trường axit bằng phương pháp chiết dung môi với PC88A trong dung môi hu cơ”.

4

Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu điều kiện chiết Zirconi(IV) từ hỗn hợp đa nguyên tố trong môi trường axit clohydric bằng D2EHPA trong dầu hỏa”, Tạp chí Hóa học, T.49(3A), Tr319-326, 2011.

5

Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu điều kiện chiết phức Zirconi-Alizarin S để ứng dụng xác định một số kim loại trong dung dịch”, Số đặc biệt chào mừng HN khoa học cán bộ trẻ lần thứ 1 trường ĐHSP-ĐHTN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, T.80(số 04), Tr153-158, 2011.

6

Dương Thị Tú Anh, Chu Mạnh Nhương, Hứa Thị Tuyến, “Nghiên cứu điều kiện chiết Zr(IV) từ môi trường axit HCl bằng Di-2-etylhexyl photphoric axit trong n-hexan”, Số đặc biệt chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, T.86(số 10), Tr115-119, 2011.

7

Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu tách Zirconi khỏi các tạp chất bằng phương pháp chiết dung môi với PC88A trong IP từ môi trường axit clohydric”, Tạp chí Hóa học, T.50(5B), Tr101-106, 2012.

8

Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương, “Ảnh hưởng của các muối kali và amoni đến khả năng tách Zirconi khỏi các nguyên tố khác từ môi trường axit clohydric bằng phương pháp chiết với D2EHPA trong IP”, Tạp chí Hóa học, T.50(5B), Tr107-111, 2012.

9

Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu tách Zirconi khỏi các tạp chất bằng phương pháp chiết dung môi với D2EHPA trong IP từ môi trường axit clohydric”, Tạp chí Hóa học, T.50(5B), Tr112-117, 2012.

10

Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu tách Zirconi khỏi các nguyên tố khác từ môi trường axit clohydric bằng phương pháp chiết dung môi với PC88A trong n-hexan”, Tạp chí Hóa học, T.50(5B), Tr118-122, 2012.

11

Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu tách Zirconi khỏi các tạp chất bằng phương pháp chiết dung môi với PC88A trong kerosen từ môi trường axit clohydric”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Viện hàn lâm KH và CN Việt Nam, T.50(số 3C), Tr473-481, 2012.

12

Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu tách Zirconi khỏi các nguyên tố khác từ môi trường H2SO4 bằng phương pháp chiết với D2EHPA pha loãng trong kerosen”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Viện hàn lâm KH và CN Việt Nam, T.50(số 3D), Tr961-969, 2012.

13

Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu điều kiện tối ưu khi chiết Zirconi từ môi trường axit vô cơ và hữu cơ bằng CTAB, D2EHPA trong dung môi hữu cơ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, tập 99, số 11, trang 9-13, 2012.

14

Chu Mạnh Nhương, Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, “Nghiên cứu tách Zirconi khỏi các tạp chất từ môi trường axit monocloaxetic bằng phương pháp chiết dung môi với PC88A trong kerosen để xác định chúng bằng ICP-MS”, Số đặc biệt chào mừng HN khoa học cán bộ trẻ lần thứ 2 trường ĐHSP-ĐHTN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, tập 100, số 12, trang 141-145, 2012.

15

Chu Mạnh Nhương, Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, “Nghiên cứu xác định các nguyên tố bằng ICP-MS sau khi tách ziriconi khỏi chúng trong môi trường H2SO4 có các muối NH4NO3, Na2SO4, NaAc, KCl bằng phương pháp chiết với D2EHPA/dầu hỏa”, Số đặc biệt chào mừng HN khoa học cán bộ ngành Hóa học. Tạp chí Hóa học, tập 2AB, số 51, trang 116-120, 2013.

116

Chu Mạnh Nhương, Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, “Nghiên cứu tách Zirconi bằng phương pháp chiết dung môi với PC88A/kerosen từ môi trường HCl có một số muối để xác định các tạp chất bằng ICP-MS”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Bộ KH&CN, số 5 (648), trang 55-59, 2013.

17

Chu Mạnh Nhương, Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, “Nghiên cứu tách Zirconi(IV) khỏi các tạp chất khác bằng phương pháp chiết dung môi với PC88A/IP trong môi trường HCl có muối sunfat, amoni để xác định chúng bằng ICP-MS”, Tạp chí Hóa học, tập 3, số 51, trang 72-76, 2013.

18

Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu điều kiện tách Zirconi và Hafni từ môi trường HClO4 bằng CetylTrimetylAmoniBromua trong benzene”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, tập 102, số 02, trang 3-8, 2013.

19

Chu Mạnh Nhương, Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, “Nghiên cứu tách Zirconi khỏi các nguyên tố trong môi trường axit HCl có muối kali, amoni bằng phương pháp chiết dung môi với PC88A/n-hexan để xác định chúng bằng ICP-MS”, Kỷ yếu toàn văn Hội nghị các trường ĐHSP toàn quốc lần IV, chỉ số quốc tế ISBN 9786045417102, Trang 545-553, 2014.

20

Chu Mạnh Nhương, Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, “Nghiên cứu xác định các tạp chất bằng ICP-MS sau khi tách nền Zirconi khỏi chúng trong môi trường HCl có các muối kali, amoni bằng phương pháp chiết với D2EHPA/IP”, Tạp chí KH trường ĐHSP Hà Nội 2, trang 25 – 30, (2014).

21

Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu tách zirconi khỏi các tạp chất bằng Di-2-Etylhexylphotphoric axit để xác định chúng bằng ICP-MS”, Tạp chí Phân tích, Hóa, Lý và Sinh học, T.19, Số 4, trang 71-78, 2014.

22

Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu xác định các tạp chất bằng ICP-MS sau khi tách nền zirconi bằng phương pháp chiết dung môi với 2-Etylhexylphotphonic axit mono 2-etylhexyl este”, Tạp chí Phân tích, Hóa, Lý và Sinh học, T.19, Số 4, trang 79-85, 2014.

23

Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu tách nền bằng chiết dung môi với Tributylphotphat để xác định tạp chất trong Zirconi độ sạch cao bằng ICP-MS”, Tạp chí Hóa học, T52 (5A), trang 285-290, 2014.

23a

Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu tách zirconi(IV) khỏi các tạp chất bằng Tributylphotphat để xác định chúng bằng ICP-MS”, Tạp chí Phân tích, Hóa, Lý và Sinh học, T.20, Số 3, trang 200-207, 2015.

24

Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu chiết lỏng-lỏng hafni(IV) trong môi trường axit nitric bằng Tributylphotphat/petrolium”, Tạp chí KHCN ĐHTN, Tập 129, số 15, trang 121-126, 2014.

25

Chu Mạnh Nhương, Lê Bá Thuận, Nguyễn Xuân Chiến, “Separation of Zirconium from impurities in HNO3 by solvent extraction with TBP, D2EHPA, PC88A for determination of them by ICP-MS”, Tạp chí Hóa học, T.53 (3e12), trang 340-345, 2015.

26

Báo cáo tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân cán bộ trẻ ngành năng lượng nguyên tử lần thứ III, ngày 3-4/10/2014, “Nghiên cứu tách Zr(IV) khỏi các nguyên tố từ môi trường axit HCl có các muối natri bằng phương pháp chiết với tác nhân D2EHPA/IP để xác định chúng bằng ICP-MS”.

27

Báo cáo toàn văn tại Hội nghị các trường ĐHSP toàn quốc lần IV, ngày 24/5/2014, “Nghiên cứu tách Zirconi khỏi các nguyên tố trong môi trường axit HCl có muối kali, amoni bằng phương pháp chiết dung môi với PC88A/n-hexan để xác định chúng bằng ICP-MS”.

28

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chu Mạnh Nhương, “Nghiên cứu chiết dung môi Zirconi(IV) trong môi trường axit sunfuric bằng tác nhân amin bậc cao Cetyl Trimetyl Amoni Bromua/CCl4, Tạp chí KHCN ĐHTN,  tập 157, số 12/1,  trang 35-40, 10/2016.

29

Chu Mạnh Nhương, Nguyễn Thanh Nga, “Nghiên cứu chiết dung môi Zr(IV) trong môi trường HNO3 bằng tác nhân Cyanex  272”, Kỷ yếu toàn văn hội thảo KH SV và CB trẻ các trường ĐHSP toàn quốc năm 2016, trang 962 – 970, 10/2016.

30

Chu Mạnh Nhương, Nguyễn Quang Bắc, “Xác định các tạp chất đất hiếm trong ZrOCl2 độ sạch cao bằng ICP-MS sau khi tách nền Zr bằng phương pháp chiết dung môi với D2EHPA/toluen/HNO3”, Tạp chí Hóa học, Số 3e12, Tập 55, trang 278-283, 2017.

31

Chu Mạnh Nhương, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Văn Trung, “Nghiên cứu xác định các tạp chất bằng ICP-MS sau khi tách chúng khỏi nền Zr(IV) bằng phương pháp chiết dung môi với TBP/Toluen/HNO3”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Bộ KH&CN, số (9B), trang 1-5, 2017.

32

Chu Mạnh Nhương (2018), “Xác định một số tạp chất trong ZrO2 độ sạch cao bằng ICP-MS sau khi tách nền Zr bằng phương pháp chiết dung môi với TBP/toluen/HNO3 và tinh chế sản phẩm nano-ZrO2, Tạp chí Hóa học, Tập 56, Số 3e12, trang 21-26 (ISSN 0866 -7144).

33

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chu Mạnh Nhương, “Tinh chế nano ZrO2 độ sạch cao và xác định tạp chất trên cơ sở tách Zr(IV) bằng chiết dung môi với PC88A - PTL”, Tạp chí KHCN ĐHTN, Tập 188, số 12/2,  trang 43-50, 10/2018 (ISSN 1859 -2171).

35

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Văn Quế, Chu Mạnh Nhương,Xác định hàm lượng kháng sinh beta lactam trong mẫu dược phẩm và mẫu nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detecter UV- Vis và detecter huỳnh quang”, Tạp chí Y học Việt Nam, tập 472, 11/2018, trang 561 - 568 (ISSN 1859 - 1868).

36

Chu Mạnh Nhương, Trần Quốc Toàn, Nguyễn Đạt Sơn (2018), “Nghiên cứu xác định tạp chất bằng ICP-MS sau khi tách nền Zr(IV) bằng chiết dung môi với PC88A-toluen”, Kỷ yếu toàn văn HT khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII, trang 56-62.

37

Chu Mạnh Nhương, Dương Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Minh Hồng, Nguyễn Trung Kiên (2018), “Nghiên cứu nền Zr(IV) bằng chiết dung môi với PC88A-PTL nhằm xác định tạp chất và tinh chế ZrO2 nanomet”, Kỷ yếu toàn văn HT khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII, trang 63-71.

38

Nguyễn Mạnh Khải, Đặng Thị Hồng Phương, Trần Quốc Toàn, Chu Mạnh Nhương, Phan Minh Tân (2019), “Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ sản xuất từ bùn thải đỏ đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng cây cải bẹ trồng tại Phổ Yên, Thái Nguyên”, Tạp chí Phân tích Hóa Lý và Sinh học, Tập 24, số 3, trang 16-19 (ISSN 0868-3224).

39

Chu Mạnh Nhương, Nguyễn Trung Kiên, Trần Quốc Toàn (4/2019), Phân tích tạp chất dạng vết trong ZrCl4 độ sạch cao bằng ICP-MS sau khi tách nền Zr/HNO3 bằng phương pháp chiết dung môi với D2EHPA/xylen và tinh chế ZrO2 nanomet, Tạp chí Hóa học, Tập 57, Số 2e(1,2), trang 170-174 (ISSN 0866 -7144).

40

Chu Mạnh Nhương, Mai Xuân Trường (7/2019), Extraction, separation and purification of nano-sized zirconia from nitrate medium using D2EHPA, Tạp chí Hóa học, Tập 57, Số 4e(1,2), trang 335-339, (ISSN 0866 -7144).

41

Phạm Văn Huấn, Nguyễn Đắc Thông, Bùi Thị Huệ, Chu Mạnh Nhương, Bùi Thị Hoàn, Nguyễn Việt Tùng, Cao Xuân Thắng, Phạm Hùng Vượng (11/2019), “Ảnh hưởng nồng độ Li+, Ca2+, Al3+ đến tính chất quang của hạt nano ZrO2”, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ XI (SPMS 2019) - Quyển 2, trang 654-658, {loadmoduleid 117}Nhà Xuất Bản Bách Khoa Hà Nội, ISBN: 978-604-98-7506-9.

IV/ Sách và Giáo trình, Tên tác giả

TTên sách

LLoại sách

Nhà xuất bản, năm xuất bản

SSố tác giả

Viết một mình hoặc chủ biên, phần biên soạn, mã xuất bản

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGDĐH

ISBN

Phân tích Định lượng

Giáo trình

Trung tâm học liệu & CNTT, Đại học Thái Nguyên, năm 2019

1

- Chủ biên

- Biên soạn: 1- 222

- Mã số: PTDL_DHSP_04TC_01

 

Trung tâm học liệu & CNTT, Đại học Thái Nguyên

Trực tuyến http://lrc.tnu.edu.vn/dhsp/M3-Phantichdinhluong/Fulltext/BAI GIANG CHI TIET HOC PHAN.pdf

LLịch sử Hoá học

TTài liệu tham khảo

Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, năm 2019

4

- Tham gia

- Biên soạn: 54-105;160-175

- Mã số:

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

978-604-915-828-5

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Hướng dẫn sau đại học: Đã hướng dẫn 02 học viên bảo vệ thành công Luận văn Thạc sĩ 2018, 2019. Đang hướng đẫn 03 Luận văn Thạc sĩ tiến hành thực nghiệm năm 2020. 

TT

Họ và tên học viên - Tên đề tài

Trình độ

đào tạo

Cơ sở đào tạo

Năm hướng dẫn

Năm

bảo vệ

1

Nguyễn Thị Mai Phương - “Nghiên cứu xác định một số tạp chất trong vật liệu zirconi độ sạch cao sau khi tách nền bằng phương pháp chiết dung môi”

Luận văn thạc sĩ

Trường ĐHSP – ĐHTN

2017

2018

2

Nguyễn Trung Kiên – Xác định tạp chất trong ZrCl4 bằng phương pháp ICP-MS, tinh chế ZrO2, chế tạo vật liệu Zr(HPO4)2 nano và bước đầu thăm dò xử lí môi trường

Luận văn thạc sĩ

Trường ĐHSP – ĐHTN

2018

2019

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Go back