Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Ninh Anh Dai

Name: Ninh Anh Dai

Position:

Tel:

Email: daina@tnu.edu.vn

Degree: Masters

Title:

Office Address:

Website: http://daina.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Ninh Anh Đại

Năm sinh: 1973

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Đơn vị công tác: Phòng ĐT-NCKH&HTQT - Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Email: daina@tnu.edu.vn

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung

Nơi đào tạo:Trường ĐHSP Việt Bắc

Ngành học: Sư Phạm Địa lí

Nước đào tạo: Việt Nam                  Năm tốt nghiệp: 1994

2. Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Địa lí Kinh tế              Năm cấp bằng: 2004

Nơi đào tạo: Trường ĐHSP Hà Nội

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Go back

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Go back