Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Vũ Hải Yến

Thạc vị

P. CT HSSV

vhyen@ictu.edu.vn

Vũ Chiến Thắng

Tiến sĩ

Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông

0911238956

vcthang@ictu.edu.vn

Nguyễn Văn Huân

PGS - TS

0904101008; 0987 118623

nvhuan@ictu.edu.vn

Nguyễn Thị Oanh

Thạc sĩ

Khoa CNTT - Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông - ĐHTN

0981.368.808

ntoanh@ictu.edu.vn

Nguyễn Ngọc Hoan

Giảng Viên - Thạc sĩ

K.CNĐT&TT

nnhoan@ictu.edu.vn

Mai Thị Kim Anh

Thạc sĩ

K.CNĐT&TT

mtkanh@ictu.edu.vn

Đào Trần Chung

Thạc sỹ

Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa Công nghệ thông tin - Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên

0377497032

dtchung@ictu.edu.vn

Trịnh Thị Hà My

Thạc sỹ

P. CT HSSV

tthmy@ictu.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

TS

Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

nttnhan@ictu.edu.vn

Lê Thị Hường

Thạc sĩ

K. KHCB

lthuong@ictu.edu.vn

Chưa đăng nhập: 139/325