Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Việt Dũng

Tiến sĩ

Phường Tân Thịnh, Thành Phố Thái Nguyên, Việt Nam

0915644857

vietdung7981@gmail.com

Nông Thị Dung

Khoa QTKD, Trường ĐH Kinh Tế & QTKD

0835753990

nongdungqtkd@tueba.edu.vn

Bùi Thị Ngân

Thạc sỹ

0986546233

nganbui.vn@gmail.com

La Quí Dương

thạc sĩ

0913470686

laquiduong@tueba.edu.vn

Phạm Công Toàn

Tiến sĩ

0912501555

toanfcmkt@gmail.com

Phạm Thị Thanh Mai

Tiến sĩ

Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh

0912804979

maiptt@tueba.edu.vn

Nguyễn Vân Thịnh

Thạc sỹ

0919910116

nguyenvanthinh@tueba.edu.vn

Trần Công Nghiệp

GVC - ThS

Thành phố Thái Nguyên

0912967494

trancongnghiep@tueba.edu.vn

Nguyễn Tiến Long

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Tỉnh Thái Nguyên

0912485659

nguyentienlongtueba@gmail.com

Lê Mạnh Hùng

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh-ĐH Thái Nguyên

0977242423

manhhung_tttv@tueba.edu.vn

Chưa đăng nhập: 128/214