Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nông Thị Dung

Khoa QTKD, Trường ĐH Kinh Tế & QTKD

0835753990

nongdungqtkd@tueba.edu.vn

Bùi Thị Thanh Thủy

Thạc Sỹ

K. KHCB

bttthuy@ictu.edu.vn

Bùi Quốc Khánh

Thạc sĩ

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

0916.782.788

bqkhanh1973@gmail.com

Bùi Thị Hương

Thạc sĩ

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

0978019284

buihuong206@gmail.com

Đoàn Thị Thanh Thảo

Thạc sĩ

K.CNĐT&TT

0886613396

dttthao@ictu.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh

Không - Thạc sĩ

Khoa Ngoại ngữ

0988.837.273

thanhtuyen813.sfl@tnu.edu.vn

Lã Thị Thúy Dung

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Bộ môn Tiếng Anh

0985.123.473

lathuydung.sfl@tnu.edu.vn

Bui Nga

Không - Thạc sỹ

Công ty Cổ phần Thương mại và xây dựng VNS Hà Nội

0912.486.428

buingathi@gmail.com

Phạm Viết Ngọc

Cử nhân

0375.252.876

phamvietngoc.sfl@tnu.edu.vn

Bùi Thị Ngân

Thạc sỹ

0986546233

nganbui.vn@gmail.com

Chưa đăng nhập: 0/0