Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Vũ Thị Luyên

Thạc sỹ

Số nhà 16, ngõ 614, Phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên

967685101

vuluyen.sfl@tnu.edu.vn

Trương Hà Thành

Đại học

Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0982406222

truonghathanh.sfl@tnu.edu.vn

Hoàng Hải Đăng

Thạc sĩ

0912.44.66.99

danghh@tnu.edu.vn

Nguyễn Quang Khánh

Ban Cơ sở vật chất - ĐHTN

0979.513.681

khanhnq@tnu.edu.vn

Đỗ Văn Chân

Ban Cơ sở vật chất

0912.477.848

chandv@tnu.edu.vn

Đỗ Thanh Mai

Giảng viên chính-Thạc sĩ

Khoa Ngoại Ngữ- ĐHTN.

dothanhmai.sfl@tnu.edu.vn

Đỗ Thị Thuý Hà

Giảng viên chính - Tiến sỹ

Bộ môn tiếng Trung, Khoa Ngoại ngữ, ĐHTN

0914598599

dothuyha.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Thị Tình

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

0979423457

nguyenthitinh@tump.edu.vn

Dương Công Đạt

- Tiến sĩ

Thái Nguyên

855985333

dcdatttn@gmail.com

Nguyễn Khánh Như

- Tiến sĩ

Thái Nguyên

914790885

nhunk@tnue.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/0