Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
-- Chọn đơn vị --

Nguyễn Thị Minh Anh

Thạc sĩ

Thái Nguyên

0365388130

nguyenminhanh@tnu.edu.vn

Lê Thị Thu Trang

Thạc sỹ

Thị Trấn Đình Cả - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên

0972602666

lethutrang10.sfl@tnu.edu.vn

Phạm Văn Hạnh

Giảng viên chính - Tiến sỹ

Khoa QTKD-TUEBA

0911220991

pvha112@tueba.edu.vn

Đỗ Thị Hoài Thu

Thạc sỹ

Đồng bẩm, tp Thái nguyên

0372.200.591

Dothu91@tnu.edu.vn

Hoàng Thị Vân An

Thạc sĩ Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc

Phòng QLKH&HTQT

0988586175

hoangvanan.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Ngọc Hường

Thạc sĩ

Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0945835888

nnhuongt.sfl@tnu.edu.vn

Nguyễn Xuân Thế

Thạc sĩ

Tổ 17 phường Thịnh Đán-TP Thái Nguyên

0988098504

Xuanthe210@gmail.com

Hoàng Thị Hải Anh

Thạc sĩ

Tổ Hành chính - Tổng hợp - Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN

0986962379

haianh140609.sfl@tnu.edu.vn

Đinh Thị Liên

Giảng viên chính - Thạc sỹ

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

0868351600

dinhlien.sfl@tnu.edu.vn

Cao Thị Hảo

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Thái Nguyên

983832009

haoct@tnue.edu.vn

Chưa đăng nhập: 0/0