Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thị Minh  Loan

Name: Nguyễn Thị Minh Loan

Position: Head of English Department

Tel: 0916372662

Email: loannguyen.sfl@tnu.edu.vn

Degree: Doctor

Title:

Office Address: Quyet Thang village- Thai Nguyen city

Website: http://loannguyen-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Loan Năm sinh: 1979 Học vị: Tiến sĩ Chức danh khoa học: Giảng viên chính Chức vụ: Trưởng bộ môn Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên Email: loannguyen.sfl@tnu.edu.vn II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 2.1. Đào tạo dài hạn - Tốt nghiệp Đại học năm 2001 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên - Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2005 tại Trường Đại học Hà Nội - Tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2015- Chương trình liên kết giữa Trường ĐH Tổng hợp Batangas và Đại học Thái Nguyên 2.2. Đào tạo ngắn hạn - "Tập huấn PPGD tiếng Anh cho trẻ em" năm 2012 tại Đại học Victoria- New Zealand - "Chương trình dành cho các nhà quản lý giáo dục Trung học- Khóa học cung cấp kiên thức về văn hóa và giáo dục của nước Mỹ" năm 2014 tại Đại học California- Mỹ

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Go back

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

2011. Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng điện tử cho môn Văn học Anh 2016: Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế bộ tài liệu môn PPNCKH Anh 2018: Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hành động về co-teaching tại Khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên 2017-2019: Đề tài cấp ĐHTN (ĐH 2017-TN01-05): Phát triển kỹ năng khẩu ngữ cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thông qua mô hình trò chuyện trực tuyến với người bản ngữ qua công cụ Skype

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

SÁCH Thuyết trình tiếng Anh. Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Minh Loan, Đặng Thị Thanh Hương, Trần Thị Nhi (2017) ĐỀ TÀI CÁC CẤP Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng điện tử cho môn Văn học Anh (2011) Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế bộ tài liệu môn PPNCKH Anh (2016) Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hành động về co-teaching tại Khoa ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên (2018) Đề tài cấp ĐHTN (ĐH 2017-TN01-05): Phát triển kỹ năng khẩu ngữ cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thông qua mô hình trò chuyện trực tuyến với người bản ngữ qua công cụ Skype (2017-2019) BÀI BÁO [1] Báo cáo “Chiến lược nghe hiểu của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh- Đại học Thái Nguyên” tại Hội thảo quốc tế ThaiTESOL tổ chức tại Chiềng Mai- Thái Lan tháng 01/2014. [2] Báo cáo “Khảo sát hiệu quả của chiến lược đặt câu hỏi đối với khả năng đọc hiểu và chất lượng câu hỏi của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh” tại Hội thảo quốc tế CamTESOL tổ chức tại Phnompenh- Campuchia tháng 02/2015. [3] Nguyen Thi Minh Loan, Le Thi Hang (2018), “Effects of virtual conversations through Skype on Vietnamese EFL students’ intercultural communicative competence”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế VietTESOL 3 Đào tạo Tiếng Anh hướng tới sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, NXB ĐHQG Hà Nội, Hà Nội, pp. 134-145. [4] Nguyen Thi Minh Loan, Le Thi Hang (2018), “Effects of Skype conversations on the students’ foreign language anxiety level at the School of Foreign Languages at Thai Nguyen University”, SSRG International Journal of Humanities and Social Science, 5 (06), pp. 37-42. [5] Nguyen Thi Minh Loan, Le Thi Hang (2018), “Virtual conversations through Skype- one practical model at the School of Foreign Languages at Thai Nguyen University”, SSRG International Journal of Humanities and Social Science, 5 (06), pp. 55-58. [6] Nguyễn Thị Minh Loan (2011). Ảnh hưởng của việc dạy chiến lược đặt câu hỏi đối với khả năng đọc hiểu và chất lượng câu hỏi của sinh viên chuyên tiếng Anh năm thứ nhất tại trường Đại học sư phạm- ĐHTN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên: Số 11 (87), 111-118. NXB ĐH Thái Nguyên [7] Nguyễn Thị Minh Loan (2016). Khía Cạnh Lịch Sử, Xã Hội và Triết Học Phản Ánh trong tiểu Thuyết “No Longer at Ease” của nhà Văn Achebe. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên: Số 157(12/2): 163-166. NXB ĐH Thái Nguyên [8] Nguyễn Thị Minh Loan (2016). Phương pháp tiếp cận lịch sử trong tiểu thuyết của các nhà văn châu Phi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ- ĐHTN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên: Số 157(12/2): 163-166. NXB ĐH Thái Nguyên [9] Nguyễn Thị Minh Loan (2017). Đề xuất mô hình tập huấn dạy đặt câu hỏi trong kỹ năng đọc hiểu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên: Số 12/2 (172), 99-104. NXB ĐH Thái Nguyên [10] Nguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Thi Minh Loan, Phi Thi Mui (2019). Mô hình đồng giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ- ĐHTN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên: Số 15 (191), 117-122. NXB ĐH Thái Nguyên [11] Nguyễn Thị Minh Loan (2019), “Mô hình trò chuyện tiếng Anh với người nước ngoài qua phần mềm Skype (VietSkype) tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - ĐHTN, 191 (15). [12] Nguyen Thi Minh Loan, Ngoc Thi Bich Nguyen & Mui Thi Phi (2019), An Action Re searchof Co-Teaching Practices at the School of Foreign Languages, Thai Nguyen University. The Journal of Asia TEFL, 16(4), 1069-1460. doi: http://dx.doi.org/10.18823/asiatefl.2019.16.4.22.1385

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Danh sách thạc sỹ được hướng dẫn:

1. Vũ Thị Hồng Nhung: Sử dụng sơ đồ tư duy để cải thiện khả năng ghi nhớ từ vựng cho sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên. Hướng dẫn 2 (2016-2018)

2. Trần Thị Bình: Ứng dụng CNTT trong đề án học tập để dạy kỹ năng nói cho lớp đông học sinh. Hướng dẫn 2 (2016-2018)

3. Nguyễn Thị Hồng Nhung: Hiệu quả của việc thảo luận bằng ngôn ngữ thứ nhất đối với việc đọc hiểu tiếng anh cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Phú Lương. Hướng dẫn 2 (2016-2018)

4. Đặng Thị Lệ Thủy: Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nghe hiểu của học sinh lớp 8 tại một trường Trung học cơ sở ở Thái Nguyên. Hướng dẫn 1 (2017-2019)

5. Trần Thị Thu Thủy: Sử dụng hoạt động của câu lạc bộ sách để tăng cường động cơ đọc tiếng Anh cho học sinh lớp 10 trường PT Vùng cao Việt Bắc. Hướng dẫn 1 (2017-2019) 6. Nguyễn Thị Lan Hương: Một nghiên cứu về giáo cụ trực quan trong giờ học Tiếng Anh tại một số trường THPT ở Thái Nguyên. Hướng dẫn 1 (2017-2019)

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Go back