Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Lưu Thị Lan  Hương

Name: Lưu Thị Lan Hương

Position:

Tel: 0984804852

Email: Luulanhuong.sfl@tnu.edu.vn

Degree: Master

Title:

Office Address:

Website: http://luulanhuong-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lưu Thị Lan Hương

Ngày sinh: 19/11/1988

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ- Đại học Thái Nguyên

Email: Luulanhuong.sfl@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Quá trình đào tạo chuyên môn

Từ Đến                Nơi đào tạo     Quốc gia Học vị đạt được Xếp loại
2006 2010 Trường Đại học sư phạm-ĐHTN Việt Nam     Cử nhân Khá
2011 2013 Trường Đại học Trùng Khánh  Trung Quốc      Thạc sĩ  

 2. Quá trình đào tạo ngắn hạn 

Từ Đến Nơi đào tạo Nội dung đào tạo  Quốc gia Kết quả
07/2018 07/2018 Trường Đại học Sư phạm-ĐHTN Lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính(Hạng II) Việt Nam Chứng nhận
12/2-16 02/2017 Trường Đại học Sư phạm-ĐHTN Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng, đại học Việt Nam chứng chỉ

III. TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ

     Tiếng Trung trình độ HSK 6, tiếng Anh trình độ B1 

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Công việc đảm nhận,Chức vụ, Đơn vị công tác
11/2020     8/2015 Giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Giảng viên hợp đồng, Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học sư phạm-ĐHTN
09/2015 06/2019

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Giảng viên, Bộ môn Ngoại ngữ, Trường Đại học sư phạm-ĐHTN

06/2019   Giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Giảng viên, Bộ môn Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Go back

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Các bài báo khoa học đã công bố:

1. Lưu Thị Lan Hương Nghiên cứu về cảm nhận của sinh viên học tiếng Trung Quốc về hoạt động theo nhóm nhỏ, cặp đôi theo đường hướng giao tiếp tại trường Đại học sư phạm Thái Nguyên (2019), Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên số 198(05)

2. Lưu Thị Lan Hương Ảnh hưởng của từ Hán Việt và một số kiến nghị trong việc dạy và học từ vựng tiếng Hán(2019), Kỷ yếu hội thảo khoa học "Giảng dạy các môn khoa học xã hội tại Khoa Ngoại ngữ-Định hướng và thách thức" ISBN 978-604-9892-04-2.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Go back