Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Thu  Giang

Name: Nguyễn Thu Giang

Position:

Tel: 0983393028

Email: nguyenthugiang.sfl@tnu.edu.vn

Degree: Master

Title:

Office Address:

Website: http://nguyenthugiang-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Thu Giang

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1986

Đơn vị công tác: Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

Nghề nghiệp: Giảng viên tiếng Trung

Ngoại ngữ: Tiếng Trung

2. Quá trình đào tạo

* 2004 - 2008: học đại học tại Đại học Sư phạm Thái Nguyên, chuyên ngành tiếng Trung Quốc

* 2010 - 2012: học Thạc sĩ tại Học viện sư phạm Quảng Tây, Nam Ninh, Trung Quôc, chuyên ngành Quản lý giáo dục Hán ngữ

* 2015 - 2020: học Tiến sĩ tại Đại học Sư phạm Quý Châu, Quý Châu, Trung Quốc, chuyên ngành Văn học đương đại Trung Quốc. 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Go back

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Chưa có

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

1. Nguyễn Thu Giang  , "鲁迅作品在越南的译介和影响介绍", Kỉ yếu Diễn đàn nghiên cứu sinh khoa Văn, Đại học Sư phạm Quý Châu, 2016.

2. Nguyễn Thu Giang, " Sơ lược thành ngữ  trong tác phẩm " Báu vật của đời",Mạc Ngôn", Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về dạy học qua dự án lần thứ 3, Thái Nguyên, 2018.

3. Nguyễn Thu Giang, "浅谈莫言创造艺术影子在胡英泰 - 越南现当代文学怪诞文学作家的作品",Kỉ yếu Hội thảo văn học hiện đại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc., 2019.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Go back