Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đỗ Văn Chân

Họ và tên: Đỗ Văn Chân

Chức vụ: Chuyên viên

Di động: 0912.477.848

Email: chandv@tnu.edu.vn

Học vị:

Chức danh:

Địa chỉ: Ban Cơ sở vật chất

Website: http://chandvcsvc.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Đỗ Văn Chân

Năm sinh: 1965

Chức vụ: Chuyên viên, Phó Bí thư Chi bộ

Đơn vị công tác: Ban Cơ sở vật chất - Đại học Thái Nguyên

Email: chandv@tnu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Hệ đào tạo: Chính quy

Trường đào tạo:  Đại học Kiến trúc Hà Nội

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ sư xây dựng

Năm tốt nghiệp 1988

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
T12/1988 - T9/1990 Công ty xây dựng số 25 - Tổng công ty xây dựng Vĩnh Phú - Hoàng Liên Sơn Kỹ thuật thi công
T9/1990-T4/1992 Công ty xây dựng Bắc Thái Kỹ thuật thi công
T4/1992-T8/2003 Công ty xăng dầu Bắc Thái Cán bộ kỹ thuật
T8/2003 - nay Đại học Thái Nguyên Cán bộ kỹ thuật

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại