Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đinh Thị Mận

Họ và tên: Đinh Thị Mận

Chức vụ: Giảng viên

Di động:

Email: mandt@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: tổ 13, phường Bình Minh, TP Lào Cai

Website: http://dinh-thi-man.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

 

Họ và tên: ĐINH THỊ MẬN

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Chức vụ:

Email:mandt@tnu.edu.vn

Điện thoại: 0945.359.369

 

 

Quá trình công tác:

 

12/2000-05/2005

Giáo viên trường MN Mường Bú, Mường La, Sơn La.

5/2005-4/2019

Giảng viên trường CĐSP Lào Cai.

5/2019-7/2020

Giáo viên trường Mầm non Hoa Sen, tp Lào Cai.

8/2020 - Nay

Giảng viên Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai.

 

Môn học giảng dạy:

- Đánh giá trong giáo dục mầm non.

- Dinh dưỡng, Vệ sinh - Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.

- Nghề giáo viên mầm non.

- Múa và Tổ chức hoạt động âm nhạc.

Hướng nghiên cứu:

- Đổi mới PPDH

- Dinh dưỡng học; Vệ sinh - Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non.

- Nghề giáo viên mầm non.

- Nghệ thuật múa; Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc trong trường mầm non.

Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ nhiệm và tham gia:

1. Vận dụng phương pháp dạy học theo góc vào dạy phần dinh dưỡng trong học phần Vệ sinh - Dinh dưỡng cho sinh viên Cao đẳng mầm non năm thứ nhất. 2009.

2. Sử dụng phương pháp dạy học giúp sinh viên lớp CM6B học tốt hơn môn Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non ở trường CĐSP Lào Cai. 2011.

3. Thiết kế các Video clip dạy trẻ mẫu giáo lớn nghe hát giúp giáo sinh lớp 15 học tốt học phần Múa và Tổ chức hoạt động âm nhạc.2014.

4. Thiết kế Video clip dạy trẻ mẫu giáo lớn vận động theo nhạc giúp giáo sinh lớp M16A học tốt hơn phần vận động theo nhạc và múa học phần Múa và tổ chức hoạt động âm nhạc.2015.

5. Phát triển vốn từ cho trẻ 5-6 tuổi dân tộc H'mông tỉnh Lào Cai thông qua tập thơ Góc sân và khoảng trời của nhà thơ Trần Đăng Khoa. 8/2017.

6. Nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động thực hành trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 2018. Đồng tác giả.

Các công trình nghiên cứu đã đăng:

1. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động tạo hình cho sinh viên thông qua hình thức tổ chức câu lạc bộ tạo hình. Tạp chí quản lý giáo dục, số3, tháng 3, năm 2018.

2. Thực trạng phát triển vốn từ tiếng Việt cho trẻ 5-6 tuổi dân tốc H'Mông tỉnh Lào Cai. Tạp trí khoa học, số 49, tháng 6, năm 2017.

 

 

 

 

 

 

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại