Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Đỗ Văn Hải

Họ và tên: Đỗ Văn Hải

Chức vụ:

Di động: 0969351899

Email: dovanhai@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ:

Website: http://do-van-hai.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

 • 1. Giới thiệu bản thân:

  - Họ và tên: Đỗ Văn Hải

  - Học vị: Thạc sỹ

  - Chức danh giảng dạy: Giảng viên

  - Email: dovanhai@tnu.edu.vn

  - Điện thoại: 0969.351.899

  - Phòng làm việc: Khoa Nông Lâm

  - Địa chỉ liên hệ: Tổ 13 - Phường Bình Minh - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.

  2. Quá trình công tác:

  + 6/2013 – 6/2014: Trợ giảng, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

  + 6/2014 – 03/2016: Giảng viên Khoa Nông lâm, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai, chuyển giao công nghệ tin học lĩnh vực Tài nguyên môi trường.

  + 03/2016 – 12/2017: Chuyên viên phòng Đào tạo, NCKH & HTQT, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

  + 12/2017 – nay: Giảng viên khoa Nông Lâm, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

  + Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn, Bí thư chi đoàn cán bộ, giáo viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

  3. Lĩnh vực giảng dạy:

  - Quản lý đất đai, địa chính - môi trường,

  - Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu nông lâm nghiệp và tài nguyên môi trường

  4. Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Ứng dụng các phần mềm xử lý thống kê (DTREG, PRIMER, XLSTAT, SPSS) trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

  + Xác định các yếu tố và mức độ ảnh hưởng các yếu tố tới giá đất.

  +  Xác định các yếu tố và mức độ ảnh hưởng các yếu tố tới công tác QLĐĐ.

  - Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong nghiên cứu về nông - lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường:

  +  Xây dựng CSDL đánh giá thích hợp đất đai phục vụ quy hoạch sản xuất, phát triển bền vững (cụ thể PRIMER, ALES, ArcGIS)

  + Phân vùng thích nghi phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học (cụ thể: Microstation, ArcView, ArcGIS, Mapinfor,…)

  + Dự báo ô nhiễm môi trường, thiên tai thiên nhiên (cụ thể: ENVI, ArcGIS, MIKE 12, …).

  + Nghiên cứu xây dựng CSDL địa chính, CSDL vùng giá trị đất phục vụ công tác định giá đất hàng loạt

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

 1. Các công trình khoa học – công nghệ đã chủ nhiệm và tham gia (Đã và đang triển khai)
 1.  

Tên công trình Khoa học-Công nghệ

Năm thực hiện

Vai trò

 

Kết quả nghiệm thu

 1.  

Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý và phân hạng đất đai theo giá đất trên địa bàn xã Quyết Thắng - thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

 1.  

Chủ nhiệm

Xuất sắc

 1.  

Xác định một số loại hình sử dụng đất tại xã Nam Cường – huyện Ba Bể - tỉnh Bắc Kạn bằng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Viễn thám (RS)

 1.  
 1. hành viên chính

Xuất sắc

 1.  

Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám xác định các yếu tố nhạy cảm tác động tới sự phân bố của hoa Đỗ Quyên (Rhododendron ponticu RBG.) là một chi thực vật có hoa thuộc họ Thạch nam (Ericaceae) tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 1.  
 1. hành viên chính

Xuất sắc

 1.  

Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám xác định

 1.  
 1. hành viên chính

Xuất sắc

 1.  

Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển du lịch huyện Bát Xát bằng công nghệ GIS và viễn thám

 1.  

Chủ nhiệm

Đã hoàn thành

 1.  

Nghiên cứu phân vùng các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và sự cố thiên nhiên tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

 1.  

Thành viên chính

Đã hoàn thành

 1.  

Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai bằng công nghệ GIS và viễn thám

2017 - 2018

Thành viên chính

Đang thực hiện

 1.  

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất ở đô thị phục vụ quản lý tài chính đất đai tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

2018-2020

Thành viên chính

Đã hoàn thành

 1.  

Nghiên cứu xây dựng một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao rau, hoa có giá trị kinh tế tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

2018-2020

Thành viên

Đã hoàn thành

 1.  

Xây dựng học liệu điện tử phục vụ đào tạo trực tuyến

2019-2020

Thành viên

Đang thực hiện

 1.  

Nghiên cứu phân hạng thích hợp đất đai phục vụ phát triển cây Tam thất tại một số huyện thuộc tỉnh Lào Cai

2019-2020

Chủ nhiệm

Đã hoàn thành

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

I. Các công trình đã công bố

 1. Lương Văn Hinh, Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng (2013), Xây dựng cơ sở dữ liệu vùng giá trị đất đai tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên bằng công nghệ GIS. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. 9/2013: 109 - 113
 2. Tạ Ngọc Long, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải (2013), Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính số phục vụ công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT. 9/2013: 104 – 108
 3. Trần Thị Mai Anh, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải, Lê Thành Công (2014), Đánh giá thực trạng công tác đấu giá quyền sử dụng đất của một số dự án trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. 115(01):131 – 135.
 4. Đặng Xuân Thường, Đàm Thị Hạnh, Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng (2015), Mô phỏng mức độ ô nhiễm môi trường nước biển khu vực ven biển phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. 132(02):129 – 134.
 5. Chu Văn Trung, Lùng Thị Thu, Đỗ Văn Hải (2016), Ứng dụng ảnh viễn thám và GIS xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang năm 2014. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. 150(05): 127 - 134
 6. Ma Trương Thiêm, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải, Lưu Quốc Trung (2016), Nghiên cứu xây dựng vùng giá trị đất đai cho đất sản xuất nông nghiệp và đất ở nông thôn tại xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. 150(05):159 - 164
 7. Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Đỗ Văn Hải, Lưu Thị Thùy Linh (2016), Ảnh hưởng của điều kiện sinh thái – môi trường đến phân bố một số loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, tỉnh Bắc Kạn. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. 150(05): 165 – 171.
 8. Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng, Đoàn Quang Duy, Trương Nhật Anh (2017), Ứng dụng mô hình “Decision tree” hoàn thiện phương pháp định giá đất đai hàng loạt trên địa bàn thành phố Lào Cai, Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam, Tập 51 Năm 2017:70-75.
 9. Đàm Thị Hạnh, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải (2017), Đánh giá hiện trạng và mô phỏng mức độ ô nhiễm nước biển ven bờ thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam, Tập 51 Năm 2017:117-122.
 10. Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Thị Hiên (2017), Ứng dụng phần mềm ales và phần mềm primer kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích hợp đất trồng lúa tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam, Tập 51 Năm 2017:165-171.
 11. Trần Tuấn Anh­, Đỗ Văn Hải, Trần Thị Thu Thủy, Hoàng Văn Hùng (2017), Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đa mục tiêu phục vụ công tác quản lý tại phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. Tập 175(15): 115 – 120.
 12. Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng, Đoàn Quang Duy (2016), Ứng dụng mô hình “Decision Tree” hoàn thiện phương pháp định giá đất đai hàng loạt trên địa bàn thành phố Lào Cai. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ V, mã số bài VS5.062P .
 13. Ngô Thị Thủy, Đỗ Văn Hải, Nông Hạnh Phúc, Trần Anh Quang (2018), Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển du lịch huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai bằng công nghệ GIS và Viễn thám. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. Tập 186(10): 83 – 89.
 14. Trần Viết Khanh, Ninh Văn Quy, Đỗ Văn Hải (2018), Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên năm 2017. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. Tập 191(15): 111 – 116.
 15.  Lê Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Tần, Lưu Thị Cúc, Đỗ Văn Hải (2018). Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống dưa lê tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. Tạp 193(17): 35 – 39.
 16. Trần Mạnh Hùng, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải, Ứng Trọng Khánh (2018). Ứng dụng cơ sở dữ liệu địa chính xây dựng vũng giá trị đất đai và bản đồ giá đất phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. Tập 193(17): 103 – 110.
 17.  Lê Trung Dũng, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải (2018). Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. Tập 193(17): 129 – 134.
 18. Nguyễn Tấn Thành, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải (2018). Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của một số tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 -2018. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. Tập 193(17): 135 – 141.
 19. Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải (2018). Đánh giá phân hạng thích hợp đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. Tập 193(17): 143 – 150.
 20. Đàm Thị Hạnh, Vũ Thị Phương, Đỗ Văn Hải (2018), Nghiên cứu bảo tổn một số loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Tạp chí KH&CN – ĐHTN. Tập 193(17): 165 – 172.
 21. Trương Nhật Anh, Đỗ Văn Hải, Hoàn Văn Hùng (2018), Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám xây dựng bản đồ nguy cơ xói mòn đất tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Tạp chí KH&CN – ĐHTN. Tập 193(17): 173 – 180.
 22. Nguyễn Thị Lan Phương, Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng, Trần Phạm Văn Cương (2020), Xây dựng CSDL tổng hợp phục vụ phát triển du lịch tỉnh Lào Cai bằng công nghệ GIS và Viễn Thám. Tạp chí KH&CN – ĐHTN. Tạp 225(07): 14 – 20.
 23. Hoàng Văn Hùng, Đỗ Văn Hải, Trần Ngọc Hà, Hoàng Khánh Chi, Trần Mạnh Hùng (2020). Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh năm 2018. Tạp chí Khoa học Đất. Tập 59 Năm 2020:104-109.
 24. Nguyễn Văn Phúc, Đỗ Văn Hải, Hoàng Văn Hùng, Ninh Anh Đại, Trần Ngọc Hà (2020). Xây dựng bản đồ vùng giá trị đất phục vụ công tác định giá đất hàng loạt Phường Hà Phong, thành phố Hạ Long. Tạp chí Khoa học Đất. Tập 59 Năm 2020:115-118.
 25. Đỗ Văn Hải (2020), Nghiên cứu phân hạng thích hợp đất đai phát triển cây tam thất tại tỉnh Lào Cai, Tạp chí KH&CN – ĐHTN. Tạp 225(08): 428-435.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại