Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Nguyễn Anh Đức

Họ và tên: Nguyễn Anh Đức

Chức vụ:

Di động: 0912.28.28.48

Email: ducnga@tnu.edu.vn

Học vị: Tiến Sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Đại học Thái Nguyên

Website: http://ducngacsvc.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. Thông tin chung

  • - Họ và tên: Nguyễn Anh Đức
  • - Giới tính: Nam
  • - Năm sinh: 30/05/1979
  • - Đơn vị công tác: Ban Cơ sở Vật chất - Đại học Thái Nguyên
  • - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
  • - Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
  • - Ngoại ngữ: Tiếng Anh

2. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2002 tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, chuyên ngành Điện khí hóa - Xí nghiệp công nghiệp.

- Tốt nghiệp Đại học năm 2006 (bằng thứ hai) tại Viện Đại học Mở Hà Nội, chuyên ngành Tiếng Anh.

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2007 tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, chuyên ngành Tự động hóa.

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 2018 tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

- Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Điều khiển tích cực dao động của hệ thống ống dẫn dầu khí trong khai thác dầu biển.

3. Quá trình công tác chuyên môn

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 2002 - 2010

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

 Cán bộ giảng dạy

Từ 2010 - 2014

Trường Trung Cấp nghề Thái Nguyên thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 Phó Hiệu trưởng

Từ 2014 - 2018

Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên

 Cán bộ giảng dạy

Từ 2018 - nay

Đại học Thái Nguyên

 Cán bộ (kiêm nhiệm giảng viên)

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Các bài báo khoa học:

1.1.       Đỗ Khắc Đức, Nguyễn Anh Đức, Adaptive Output-feedback Control of Nonlinear Systems with Unknown Time-varying Parameters, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 50 (2009).

1.2.       Khac Duc Do, Dang Binh Nguyen, Anh Duc Nguyen, Control of Nonlinear Systems with Output Error Constraints, Journal of Measurement Science and Instrument 1 (2010) 217 - 223.

1.3.       Nguyễn Anh Đức, Điều khiển dập dao động cho ống khai thác dầu trong không gian 3 chiều, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 144 (2015) 233-238.

1.4.       Nguyễn Anh Đức, Vibration control of nonlinear three-dimensional transportation risers, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 14 (2015) 233.

1.5.       Anh Duc Nguyen, Tung Lam Nguyen, Heave compensation for subsea hoisting systems with control input constraint, Tạp chí Khoa học công nghệ các trường đại học kỹ thuật 115 (2016).

1.6.       Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tùng Lâm, Điều khiển tối ưu bù thích nghi chuyển động dọc trục cho ống dẫn dầu biển, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên 9 (2017) 201-207.

1.7.       Nguyễn Anh Đức, Điều khiển phi tuyến ống dẫn dầu với tác động xen kênh dọc và ngang trục, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên 5 (2017).

2. Các báo cáo khoa học:

2.1.       Do K.D., D.B. Nguyen, A.D. Nguyen, Control of Nonlinear Systems with Output Tracking Error Constraints, SITA, China, 2009, in press.

2.2.       Tung Lam Nguyen, Hong Quang Nguyen, Manh Cuong Nguyen, Van Manh Tran, Danh Huy Nguyen, and Anh Duc Nguyen, Nonlinear Backstepping-Sliding Mode Control of Electro - Hydraulic Systems, Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications, ICERA 2019.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại