Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Hoàng Thị Vân  An

Họ và tên: Hoàng Thị Vân An

Chức vụ: Chuyên viên - Giảng viên

Di động: 0988586175

Email: hoangvanan.sfl@tnu.edu.vn

Học vị: Thạc sĩ Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc

Chức danh:

Địa chỉ: Phòng QLKH&HTQT

Website: http://hoangvanan-sfl.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. Thông tin chung

Họ và tên: Hoàng Thị Vân An

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 13/10/1988

Đơn vị công tác: Tổ quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - Bộ môn tiếng Trung 

2. Quá trình đào tạo

​​​* Từ năm 2008 - 2009:  Học tiếng Trung tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

* Từ năm 2009 - 2010: Học tiếng Trung tại Học viện Ngô Châu - Quảng Tây - Trung Quốc

* Từ năm 2010 - 2012: Học tiếng Trung tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

* Từ năm 2014 - 2016: Học Thạc sĩ tiếng Trung tại Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

* Từ năm 2015 - 2017: Học Cử nhân VB2 tiếng Anh tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

3. Quá trình công tác

- Công tác tại Khoa Ngoại ngữ -ĐHTN từ năm 2012

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại