Chuyên trang website cá nhân - Đại học Thái Nguyên
Hoàng Xuân  Trường

Họ và tên: Hoàng Xuân Trường

Chức vụ: Giảng viên

Di động: 974908031

Email: truonghx@tnue.edu.vn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Thái Nguyên

Website: http://hoangxuantruong.tnu.edu.vn

Cán bộ, giảng viên cung cấp thông tin lý lịch sơ lược, quá trình đào tạo, quá trình công tác, thành tích khen thưởng của bản thân. 

1. Thông tin chung

Họ và tên: Hoàng Xuân Trường 

 

Giới tính: Nam

 

Năm sinh: 1987

Dân tộc: Kinh

Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử thế giới cận đại, Quan hệ quốc tế

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

2. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2010

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2012

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 2019

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin giới thiệu về học phần (tên học phần, số tín chỉ ...) và học liệu điện tử chính thống cho từng học phần. Các tài liệu điện tử bao gồm file text (word, pdf...), file audio, file video.

Quay trở lại

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các đề tài, dự án các cấp đã nghiệm thu hoặc đang được thực hiện

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy học phần Cách mạng tư sản thời cận đại. Đề tài cấp Trường, Năm nghiệm thu 2013, xếp loại: Tốt. Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Chủ nhiệm đề tài

2. Quan hệ Ấn Độ - Nga thập niên đầu thế kỉ XXI và những tác động đến Việt Nam. Đề tài cấp Đại học; Năm nghiệm thu 2019, xếp loại: Xuất sắc. Trách nhiệm tham gia trong đề tài: Chủ nhiệm đề tài

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về các bài báo khoa học đã được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị có mã số ISSN; các sách, giáo trình đã xuất bản tại các nhà xuất bản có mã số ISBN.

1. Đàm Thị Uyên, Hoàng Xuân Trường (2012), “Tình hình ruộng đất huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên qua tư liệu địa bạ Gia Long 4 (1805)”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 8, tr. 27-36.

2. Hoàng Xuân Trường (2012), “Tình hình sở hữu ruộng đất ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên qua một số địa bạ Minh Mạng 21 (1840)”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 100 (số 12), tr. 27- 31

3. Hoàng Xuân Trường (2014), “So sánh sở hữu ruộng đất ở huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) nửa đầu thế kỉ XIX theo địa bạ Gia Long 4 (1805) và Minh Mạng 21 (1840)”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 129 (số 15),  tr. 71-75.

4. Hoàng Xuân Trường (2016),  “Nga - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác tại Trung Á thời kỳ sau Chiến tranh lạnh”, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, tập 195, số 12, tr.57- 66.

5. Hoàng Xuân Trường (2016), “Quan hệ thương mại Ấn Độ - Nga từ năm 1991 đến năm 2010”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, tập 49, số 12, tr. 26-33

6. Hoàng Xuân Trường (2017), “Đối tác chiến lược Ấn Độ - Nga trong thập niên đầu thế kỉ XXI”, Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 163, số 03/1, tr.19-23.

7. Hoàng Xuân Trường (2017), “Hợp tác kĩ thuật – quân sự Ấn Độ - Nga (2000 – 2010)”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, tập 53, số 4, tr. 10-16.

8. Hoàng Xuân Trường (2017), “Quan điểm của Nga về vấn đề Kashmir dưới thời Tổng thống B.Yeltsin (1991 – 1999)”, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, tập 61, số 12, tr. 46-52.

9. Hoàng Xuân Trường (2018),Tác động của nhân tố Mỹ đến quan hệ Ấn Độ - Nga từ năm 2000 đến năm 2010, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 4, tập 65, tr.8 - 14

10. Hoàng Xuân Trường (2019), Phản ứng của Nga với vụ thử hạt nhân năm 1998 của Ấn Độ, Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 4, tập 77, tr.13 - 19

11. Hoàng Xuân Trường (2019), Quan hệ Ấn Độ - Nga trong vấn đề hạt nhân Iran (2000-2010), Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á, số 11, tập 84, tr. 42-49

Cán bộ, giảng viên đưa thông tin về đào tạo sinh viên, học viên:

    - Hướng dẫn sinh viên tốt nghiệp

    - Hướng dẫn học viên cao học

    - Hướng dẫn nghiên cứu sinh

Cán bộ, giảng viên đưa các tài liệu điện tử tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoặc các tài liệu khoa học thú vị khác (của chính tác giả hoặc của tác giả khác).

Quay trở lại